25 Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

25 Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Νάουσας

Ο Δήμαρχος Νάουσας ανακοινώνει την πρόσληψη για το Δημοτικό Ωδείο Νάουσας «Εστία Μουσών» καλλιτεχνικού- εκπαιδευτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία, συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) ατόμων, για διάστημα έως 9 ( εννέα ) μήνες.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Ανεξαρτήτως κατηγορίας οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής, πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επιλέγουν.
Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα(Ν.3584/2007).
Οι άνδρες μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Δεν απαιτείται εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους πολίτες κράτους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση στράτευσης.
Προκειμένου οι υποψήφιοι να προσληφθούν και να συνεχίσουν να εργάζονται στο Δημοτικό Ωδείο «Εστία Μουσών”, δεν θα πρέπει να απασχολούνται ή να έχουν οποιαδήποτε άλλου είδους συνεργασία (συναυλίες, σεμινάρια, φεστιβάλ κ.α.) με άλλα ωδεία ή μουσικές σχολές εντός των ορίων του Δήμου Νάουσας, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, στην ίδια ειδικότητα και θέση την οποία θα επιλέξουν στην αίτησή τους για πρόσληψη. Στην περίπτωση που δεν τηρηθούν τα παραπάνω, ο Δήμος Νάουσας έχει το δικαίωμα λύσης της συνεργασίας μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση.

Οι υποψήφιοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση δηλώνοντας ρητώς την ειδικότητά τους, τον κωδικό θέσης της προκήρυξης καθώς και όλα τα απαιτούμενα προσόντα τους όπως αναφέρονται ανωτέρω και στην ενότητα Απαραίτητα Δικαιολογητικά και να την καταθέσουν στο Γραφείο Πολιτισμού, οδός Δημαρχίας 30, 2ος όροφος Δημαρχείου Νάουσας, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης, δηλαδή από 29 – 8 -2018 έως και 7 – 9 -2018, τις ώρες από 09:00 έως 13:00.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *