34 ΕΛΜΕ και η ΔΟΕ αποφάσισαν αποχή από τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων

Συνολικά 34 ΕΛΜΕ αποφάσισαν  αποχή από τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων, που έχει ορισθεί για τις 20 Ιουνίου.

Ανάλογη απόφαση εξέδωσε και η Διδασκαλική Ομοσπονδία, ενώ η ΟΛΜΕ δεν έλαβε σχτική θέση, μέχρι στιγμής.

Σήμερα και η ΕΛΜΕ Χανίων , εξέδωσε την ακόλουθη απόφαση:

Υλοποιώντας την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. [7.6.2017] «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων» και των αποφάσεων των  ΓΣ της ΕΛΜΕ Χανίων 31/05/2017 και 16/06/2017  καθώς και την απόφαση του ΔΣ 13/06/2017 το ΔΣ της ΕΛΜΕ Χανίων υπογραμμιζει ότι:

η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. «η μορφή της απεργίας – αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμία περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν». Επίσης, τονίζεται ότι δεν προβλέπονται κρατήσεις. Υπενθυμίζουμε ότι προ διετίας δεν είχαν επιβληθεί κρατήσεις στη μισθοδοσία μας για τη μορφή της απεργίας – αποχής.
Υ

πογραμμίζεται  ότι το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Χανίων , επισημαίνει, διευκρινιστικά, τα παρακάτω:

•    Οι συνάδελφοι  δηλώνουν ότι συμμετέχουν στην απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. [7.6.2017] και η ΕΛΜΕ Χανίων σύμφωνα τις αποφάσεις  των  ΓΣ της ΕΛΜΕ Χανίων 31/05/2017 και 16/06/2017  καθώς και την απόφαση του ΔΣ 13/06/2017και απέχουν από την ειδική συνεδρίαση.
•    Σε κάθε περίπτωση, ο κάθε συνάδελφος έχει το δικαίωμα να απέχει στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην απεργία – αποχή, και καμία διαδικασία δεν μπορεί να υλοποιηθεί ούτε συμπληρώνονται φύλλα αποτίμησης.
•    Για τη διευκόλυνση των συναδέλφων  σας αποστέλλουμε εναλλακτικά  σχέδια δήλωσης για να χρησιμοποιηθούν από τους συναδέλφους με τυχόν παρατηρήσεις, προσθήκες, συντομεύσεις κατά την εκτίμησή τους, στις συνεδριάσεις της 20ης Ιούνη.
•    Καλούμε τους συναδέλφους που θα συμπληρώσουν σχέδια δήλωσης μα τα καταθέσουν στην ΕΛΜΕ είτε ηλεκτρονικά (elmechanion@gmail.com) είτε ιδιοχείρως.

ΥΓ. Στην απεργία – αποχή ήδη 34 ΕΛΜΕ έχουν πάρει απόφαση, όπως και η ΔΟΕ.

ΔΗΛΩΣΗ

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ………………………… που συνεδρίασαν στις 20/6 με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για υποψήφιο/α Διευθυντή/ντρια Σχολικής Μονάδας ή ΕΚ», όπως προβλέπεται από το άρθρο 1 του νόμου 4473/2017 (Α΄ 78) επισημαίνουν τα εξής :

•    Ο νόμος 4473/17 βασίζεται σε όλο το αντιδραστικό νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει εδώ και χρόνια και είναι εφαρμογή ακριβώς των διαδικασιών αξιολόγησης που προβλέπονται στο ν. 4369/16 (Βερναδάκη) για την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Αποτελεί δε μέρος των προαπαιτούμενων του 4ου μνημονίου -τριετές σχέδιο για την  εκπαίδευση- και υλοποιεί την Έκθεση του ΟΟΣΑ του 2011 για την Ελληνική Εκπαίδευση, αναθεωρημένη έκδοση της οποίας αναμένεται στο επόμενο διάστημα.

•    Η κατάργηση του νόμου 4327/15 (Μπαλτά – Κουράκη) με αφορμή την απόφαση του ΣτΕ που τον έκρινε αντισυνταγματικό, ακόμα και με το περιορισμένο ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών που προέβλεπε, δίνοντας όμως τη δυνατότητα επηρεασμού έστω και έμμεσα της επιλογής των διευθυντών, συνιστά περαιτέρω υποβάθμιση του συλλόγου διδασκόντων και περιορισμού των δικαιωμάτων του. Πολύ περισσότερο όταν αντικαθίσταται από τη διαδικασία της συμπλήρωσης των «φορμών αποτίμησης» που, παρότι ανούσια και χωρίς καμία ισχύ, ακολουθεί όμως πιστά όσα προβλέπονται στο ΠΔ 152/13 για την αξιολόγηση και μας προϊδεάζει για το τι πρόκειται να επακολουθήσει. Επιπλέον έχουμε την επαναφορά της διαβόητης συνέντευξης, η οποία όχι μόνο είναι διάτρητη, αλλά και ευνοεί την ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων ανάμεσα στους υποψήφιους διευθυντές και τη διοίκηση.

•    Η συγκρότηση για πρώτη φορά ειδικά για αυτή τη διαδικασία ενός σώματος διαφορετικού από το Σύλλογο Διδασκόντων από το οποίο αποκλείονται οι συνάδελφοι αναπληρωτές δημιουργεί συνθήκες ανισοτιμίας ανάμεσα στους συναδέλφους, στερώντας ακόμα και το δικαίωμα του λόγου από μια κατηγορία εργαζομένων. Η εξαίρεση αυτή των ελαστικά εργαζόμενων (αναπληρωτές, ΑΜΩ) εντάσσεται στα πλαίσια του συνολικού αποκλεισμού των συμβασιούχων σε όλο το δημόσιο τομέα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του ……………………………. θεωρούν την παραπάνω διαδικασία εντελώς απαξιωτική του ρόλου του Συλλόγου Διδασκόντων ως οργάνου συλλογικής έκφρασης της σχολικής μονάδας και αποφασίζουν να απέχουν από αυτήν (συμπλήρωση φύλλων αποτίμησης και σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών), υλοποιώντας την σχετική απόφαση τόσο της ΕΛΜΕ Χανίων όσο και της ΓΣ των μελών της και συμμετέχοντας στην απεργία-αποχή διαρκείας από κάθε διαδικασία αξιολόγησης που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ από τις 15/3 σε όλο το δημόσιο τομέα. Να σημειωθεί ότι αυτή η μορφή αγώνα, δηλ. η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, δεν υπόκειται σε καμία παρακράτηση μισθού ή άλλη διοικητική κύρωση και καλύπτει πλήρως συνδικαλιστικά όλους όσους συμμετέχουν σ’ αυτήν.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ – ΔΗΛΩΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ   ________________________
ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σήμερα, Τρίτη 20 Ιουνίου 2017, έπειτα από την πρόσκληση των μόνιμων εκπαιδευτικών του ____________ με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την επιλογή του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δηλώνουμε, ότι δε συμμετέχουμε στη διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή Διευθυντών [που εισάγεται με το πρόσχημα της γνώμης «των συνυπηρετούντων μόνιμων εκπαιδευτικών», ενώ αποτελεί το πρώτο βήμα για την εισαγωγή της αξιολόγησης – χειραγώγησης (Ν.3848/2010, Π.Δ. 152/2013)], υλοποιώντας την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. [7.6.2017] «Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων».

Στο πλαίσιο αυτό, δηλώνουμε ότι απέχουμε από τη σύνταξη πρακτικών αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών και από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων (φύλλα ποιότητας). Ως εκ τούτου δεν συμπληρώθηκαν και δεν κατατέθηκαν φύλλα αποτίμησης.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του  ____________________

Υ. Σ.  Η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα, αποτελεί μορφή απεργίας και προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο Αθηνών 486/1995 και ΜΠΑ 2395/2014). Η ΑΔΕΔΥ στην σχετική ανακοίνωση αναφέρει «Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. παρέχει απόλυτη κάλυψη σε όλους. Η απεργία-αποχή αφορά ΟΛΟΥΣ και ΟΛΕΣ τους/τις εργαζόμενους-ες στο Δημόσιο, είτε είναι μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., είτε όχι.

Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν.»

Επιπροσθέτως, το όργανο, στο οποίο καλούμαστε να συμμετέχουμε δεν αποτελεί συλλογικό όργανο, κατά την έννοια του νόμου, δεν φέρει νόμιμη συγκρότηση, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεν υφίστανται για το λόγο αυτό κανόνες απαρτίας και πλειοψηφίας και εν τέλει δεν μπορεί να λειτουργήσει νομίμως.

Σχέδιο πρακτικού:

Σήμερα Τρίτη 20 Ιούνη 2017 μετά από σύγκλιση σε συνεδρίαση των εκπαιδευτικών του…….με θέμα τη διατύπωση γνώμης για την επιλογή διευθυντή, δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι να γίνουμε αξιολογητές των υποψήφιων διευθυντών. Δε θα ανοίξουμε εμείς το δρόμο για τη δική μας αντιδραστική, αντιπαιδαγωγική αξιολόγηση.

Με την όλη διαδικασία επιδιώκεται η νομιμοποίηση του πλαισίου στο οποίο θα κληθούν να δράσουν τα στελέχη της εκπαίδευσης αλλά και η νομιμοποίηση της επικείμενης αυτοαξιολόγησης και αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού.

Έχουμε τη θέση πως η όλη διαδικασία της δρομολογημένης αξιολόγησης δεν έχει στόχο να βελτιωθούν οι εκπαιδευτικοί, τα δημόσια σχολεία και τα στελέχη της εκπαίδευσης για να υπηρετήσουν τις σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών. Το σχολείο που διαμορφώνεται, μέσω και της αξιολόγησης, το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δράσουν οι διευθυντές και τα άλλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, δρομολογούν την παραπέρα υποβάθμιση της μόρφωσης που λαμβάνουν τα παιδιά. Ακόμη, η διαδικασία της αξιολόγησης θα έχει σαν αποτέλεσμα το παραπέρα χτύπημα των εργασιακών – μισθολογικών δικαιωμάτων αλλά και την απόλυση χιλιάδων εκπαιδευτικών. Δε θέλουμε σχολεία και μαθητές πολλών ταχυτήτων, δε θέλουμε διευθυντές μάνατζερ – αξιολογητές.

Στην κατεύθυνση αυτή, με βάση την απόφαση της ΑΔΕΔΥ, του Σωματείου και του Κλάδου μας, δηλώνουμε ότι δε συντάσσουμε πρακτικά αξιολόγησης των υποψηφίων διευθυντών, δε συμπληρώνουμε ερωτηματολόγια (φύλλα ποιότητας). Υλοποιούμε την «αποχή από κάθε διαδικασία αξιολόγησης» που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ και η ΔΟΕ.

Σημειώνουμε, πως η «αποχή υπαλλήλων» από συγκεκριμένα καθήκοντα προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1264/82, όπως αυτές έχουν ερμηνευθεί από αρμόδια δικαστήρια (Διοικητικό Εφετείο 486/1995 και δικαστική απόφαση 2395/2014 του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών) και συνιστά μορφή συνδικαλιστικής πάλης.

πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*