594 προσλήψεις σε 50 δήμους της χώρας

594 προσλήψεις σε 50 δήμους της χώρας

Πενήντα δήμοι της χώρας θα προκηρύξουν άμεσα 594 προσλήψεις μετά από την έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών

Οι προσλήψεις θα γίνουν μετά τις βεβαιώσεις των οικονοµικών υπηρεσιών των φορέων ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση στον προϋπολογισµό τους για το έτος 2018 και ότι θα προβλεφθεί αντίστοιχη για το έτος 2019.

Ειδικότερα εγκρίνεται η σύναψη εβδοµήντα πέντε (75) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΝΠΙ∆ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

OTA75

Επίσης εγκρίνεται η σύναψη εκατόν είκοσι µίας (121) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’ βαθµού, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.

OTA121

Έγκριση σύναψης τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συµβάσεων µίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆ της χώρας, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίµου.

εγκρίνεταιτη σύναψη τριακοσίων ογδόντα τριών (383) συµβάσεων µίσθωσης έργου για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος σε ΟΤΑ και ΝΠ∆∆, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίµου από τις ωφελούµενους, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί:

ta383

Έγκριση σύναψης δεκαπέντε (15) συµβάσεων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθµού.

εγκρίνεταιτη σύναψη δεκαπέντε (15) συµβάσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα στους ΟΤΑ α’
βαθµού, σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί.

ota15

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997 όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *