933 προσλήψεις σε ΟΤΑ με έγκριση του ΠΥΣ 33/200

933 οι επιτρεπόμενες προσλήψεις σε ΟΤΑ με έγκριση του ΠΥΣ 33/200

Στις 933 καθορίστηκαν οι επιτρεπόμενες προσλήψεις στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018 τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους τους

Όπως προβλέπεται εξαιρούνται από την έγκριση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006  οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις των συμβάσεων αυτών και των συμβάσεων μίσθωσης έργου, αντίστοιχα, στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2018, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, σε 933 άτομα συνολικά, τα οποία θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των ΟΤΑ.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *