Ο γρίφος της ημέρας – «Οι αριθμοί» (για πολύ καλούς λύτες) Το πρόβλημα που προκάλεσε σύγχυση στο Διαδίκτυο

19/05/2017 kb 5

Να βρείτε τους αριθμούς έτσι ώστε στο κάθε τεταρτημόριο του κύκλου, το άθροισμα των αριθμών στους μικρούς κύκλους δίνει τον αριθμό που βρίσκεται ανάμεσά στους. […]

1 2 3 7