Ωρομίσθιοι εκπαιδευτές στο ΚΕΚ Λάρισας του ΟΑΕΔ

Το Κ.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. στη Λάρισα για την υλοποίηση του προγράμματος µε τίτλο : «∆ιάσωση και ∆ιάσχιση φαραγγιών» (διάρκειας 50 ωρών 15 άτοµα), ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 09/01/2017-16/01/2017

 Πληροφορίες: τηλ. 2410 256072, 2410 564532, 2410 564685

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Λάρισας για την υλοποίηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης 15 ανδρών της 8ης Μονάδας ΕΜΑΚ του Πυροσβεστικού Σώματος ΠΕ.ΠΥ.Δ. Θεσσαλίας με τίτλο » Διάσωση & διάσχιση φαραγγιών»                        (διάρκειας 50 ωρών για 15 άτομα)

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*