ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΗΣ -ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

Διευκρινήσεις για την εκπόνηση των Δημιουργικών εργασιών στο Λύκειο


Οδηγίες για την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών στο Γενικό Λύκειο (άρθρο 8 του Π.Δ.
46/2016) για το σχολικό έτος 2016-2017


Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηματικών Στις Α – Β τάξεις Ημερήσιου ΓΕΛ και Α – Β- Γ Εσπερινού Λυκείου