Προκήρυξη θέσης εθνικού εμπειρογνώμονα στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕFT)

09/01/2018 ... 0

Σύμφωνα με το A.Π.9243/21-12-2017 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), γνωστοποιείται παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εκπαίδευσης (ΕFT). […]

Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας

08/01/2018 ... 0

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Εθνικού Κέντρου […]

131 προσλήψεις στις υπηρεσίες ασύλου

04/01/2018 ... 0

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα ενός (131) ατόμων για την κάλυψη παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου […]

Προσλήψεις γυμναστών στο Δήμο Βύρωνα

03/01/2018 ... 0

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, Π.Ε. Φυσικής Αγωγής διαφόρων ειδικοτήτων, για την κάλυψη των αναγκών […]

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για 548 μόνιμες θέσεις στην ΑΑΔΕ

02/01/2018 ... 0

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η 1Γ/2017 Προκήρυξη  του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 40/01-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά τη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης […]

22 θέσεις εργασίας εκπαιδευτικών στο Δήμο Ασπροπύργου

29/12/2017 ... 0

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη ωρομίσθιου Εκπαιδευτικού-Καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης […]

Θεσσαλονίκη: Αιτήσεις για 53 θέσεις εργασίας στο Ιπποκράτειο – Η προκήρυξη

26/12/2017 eg 0

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης (8ωρη εργασία), συνολικά πενήντα τριών (53) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή […]

ΑΣΕΠ: Αποτελέσματα προκήρυξης πλήρωσης θέσεων ευθύνης Γ.Δ. Υπουργείων (ομάδα Α’)

23/12/2017 ... 0

ΑΣΕΠ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ  (ΟΜΑΔΑ Α΄ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Η΄ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ) Το ΑΣΕΠ γνωστοποιεί ότι, στο […]

7 προσλήψεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

22/12/2017 ... 0

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους τις θέσεις εργασίας Τέσσερις (4) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Εργαλειοθήκη ανάπτυξης λογισμικού για τη βελτιστοποίηση ενέργειας και την εξάλειψη […]

Προκήρυξη για προσλήψεις στο Λιμενικό ειδικότητας Υγειονομικού

22/12/2017 ... 0

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απευθείας κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) τριών (3) Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Υγειονομικού (ανδρών – γυναικών) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ […]

1 2 3 4 8