Προσμέτρηση της προϋπηρεσίας σε σχολεία της ιδιωτικής εκπαίδευσης για μισθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών

01/09/2017 ... 0

Σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν.4485/2017(Φ.Ε.Κ.114 τ.Α ́/04-08-2017) με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες […]

Μειωμένες έως 30% οι νέες συντάξεις

18/08/2017 ... 0

Ρούλα Σαλούρου Καθημερινή Τη δραματική μείωση των νέων συντάξεων και ένα αναλογιστικά άδικο νέο σύστημα, όπου όσοι έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές λαμβάνουν τελικά μικρότερες συντάξεις, […]

1 2