Ο γρίφος της ημέρας – “Τελευταίο ψηφίο ΙΙ ” (για άριστους λύτες)

28/10/2017 ... 1

  Διαγράψτε όλους τους άρτιους παράγοντες  και τα πολλαπλάσια του 5 από το γινόμενο                                           1*2*3*4*5*….2016*2017 Ποιο είναι το τελευταίο ψηφίο  του γινομένου των αριθμών […]

1 2 3 4 5 15