Ο γρίφος της ημέρας – “Κλασσικό ” (για δυνατούς λύτες)

18/09/2017 ... 1

Γράφουμε  τους φυσικούς αριθμούς  σε διάταξη τρίγωνου ως εξής :                                                        1                                                   2   3   4                                             5    6   7   8    9                                     10  11  […]

1 2 3 4 5 13