Ο εκκλησιασμός των μαθητών του Δημοτικού και Νηπιαγωγείο θα γίνεται κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων

03/08/2017 ... 0

Ο εκκλησιασμός  των μαθητών του Δημοτικού και Νηπιαγωγείο θα γίνεται κατά την κρίση του Συλλόγου Διδασκόντων και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, σύμφωνα με το νέο […]

Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

02/08/2017 ... 0

  Δείτε την απόφαση (ΑΔΑ: Ψ4ΞΥ4653ΠΣ-193) με την οποία ορίζονται τα κριτήρια επιλογής και μοριοδότησης για την επιλογή των Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.).   [google-drive-embed […]

Στις 25 Αυγούστου αρχίζει η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

01/08/2017 ... 0

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι υποψήφιοι που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

1 62 63 64 65 66 130