Έκθεση της Κομισιόν για την επιλογή Διευθυντών Σχολείων και αξιολόγηση εκπαιδευτικών

Ειδικές  αναφορές στη διαδικασία επιλογής Διευθυντών των Σχολείων και την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών κάνει η Κομισιόν στην ετήσια έκθεσή της για το 2017

Ειδικότερα:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

“Η διαδικασία διορισμού των διευθυντών των σχολείων έχει αλλάξει” σημειώνει η Κομισιόν  και υπογραμμίζει τα εξής:

1. Τον Μάρτιο του 2017 το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματική την πρακτική της εκλογής των διευθυντών των σχολείων με μυστική ψηφοφορία των εκπαιδευτικών.

2. Κατόπιν αυτού, η εν λόγω μέθοδος καταργήθηκε με νέο νόμο τον Μάιο, αλλά εξακολουθεί να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς να αποστέλλουν ανώνυμα τη γνώμη τους, η οποία μπορεί να λαμβάνεται υπόψη για τους διορισμούς από τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Δεν είναι σαφές ποια βαρύτητα έχει η γνώμη των εκπαιδευτικών σ’ αυτή τη διαδικασία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την αξιολόγηση των στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών η Κομισιόν σημειώνει τα εξής:

1. Οι νέες προσπάθειες για την καθιέρωση μιας νοοτροπίας αξιολόγησης στα σχολεία είναι ενθαρρυντικές αλλά παρατηρείται έλλειψη μέτρων για την εξασφάλιση συγκρισιμότητας και λογοδοσίας.

2. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί για την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων και των διευθυντών σχολείων, όπως ορίζεται στο τριετές σχέδιο .

3. Πρόκειται για σημαντικό βήμα προόδου για την επαναφορά της νοοτροπίας αξιολόγησης αφότου όλα τα εν λόγω μέτρα ανεστάλησαν το 2014.

4. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ακόμη αντικειμενικά και καθολικά κριτήρια αξιολόγησης για την εξασφάλιση συγκρισιμότητας και λογοδοσίας.

5. Επί του παρόντος, η αυτοαξιολόγηση για τις σχολικές μονάδες προβλέπει τον καθορισμό στόχων από το εκπαιδευτικό προσωπικό στην έναρξη του σχολικού έτους και έπειτα την επανεξέτασή τους στη λήξη του σχολικού έτους.

6.  Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης αποτελεσμάτων ούτε παρακολούθησης.

7. Παρότι η εθελοντική αυτοβελτίωση και η συλλογική λήψη αποφάσεων αποτελούν σημαντικά μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, η αξιολόγηση πρέπει να καλύπτει και τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και να περιλαμβάνει συγκρίσιμα κριτήρια αξιολόγησης, εξωτερική συμμετοχή και μέτρα στήριξης όπως η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

“Το πρότυπο του ολοήμερου σχολείου πρόκειται να επεκταθεί σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης” τονίζει η Κομισιόν και υπογραμμίζει:

1. Η κυβέρνηση εξήγγειλε την επέκταση του προτύπου του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από την έναρξη του σχολικού έτους 2017/18.

2. Προβλέπεται ειδικά στοχευμένη πρόσβαση για τις μειονεκτούσες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών των προσφύγων.

3. Απομένει να φανεί αν η πρωτοβουλία θα αυξήσει τη συμμετοχή στα ολοήμερα προγράμματα (η οποία επί του παρόντος εκτιμάται γύρω στο 20 %), εφόσον η υποχρεωτική εκπαίδευση στο πρότυπο του ολοήμερου σχολείου λήγει την ώρα του μεσημεριανού γεύματος (13.15).

4. Διάφορα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στην ενίσχυση του ρόλου του σχολείου ως φορέα παροχής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ

Σχετικά με τον αριθμό μαθητών ανά τάξη η Κομισιόν τονίζει:

1. Ένα από τα προβλεπόμενα μέτρα είναι να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη σε 22, παρότι η Ελλάδα ήδη έχει χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ.

2. Το πιθανό όφελος από άποψη εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων δεν είναι σαφές .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Για τα Προγράμματα Σπουδών η Κομισιόν σημειώνει:

1. Η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών εστιάζει στην κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων· έχουν καταρτιστεί νέα προγράμματα σπουδών για τα διδακτικά αντικείμενα των θρησκευτικών και της ιστορίας· για το 2017 προγραμματίζονται αλλαγές στα διδακτικά αντικείμενα των γλωσσών και των φυσικών επιστημών.

2. Για την κυβέρνηση, ο στόχος για τη βελτίωση της παροχής εκπαίδευσης στο σχολείο συνδέεται στενά με μια προσπάθεια περιορισμού της παραπαιδείας.

3. Στον ίδιο στόχο βασίζεται η προβλεπόμενη αναβάθμιση των τελευταίων δύο ετών της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης .

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *