ΑΣΕΠ 14Κ/2017 – 99 θέσεις στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (Αριθμός 14Κ/2017) Πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Παπαγεωργίου Ν.Π.Ι.Δ..

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), δύο (2) θέσεις, Κλάδου/Ειδικότητας ΠΕ Νοσηλευτικής.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πενήντα έξι (56) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Νοσηλευτικής και ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα μία (31) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου, ΔΕ Γραμματέων, ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Νοσηλευτικής και ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Μηχανημάτων.

Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δέκα (10) θέσεις, Κλάδου/Ειδικότητας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Νοεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 28 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Κατεβάστε την προκήρυξη

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *