Διορισμός 28 εκπαιδευτικών από τους πίνακες του ΑΣΕΠ 2008- Δείτε τα ονόματα

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι με τις αριθμ. 219117/Ε1/13.12.2017 (ΑΔΑ:7Σ7Λ4653ΠΣ-8ΩΡ) και 221123/Ε2/15.12.2017 (ΑΔΑ: 6Ρ4Κ4653ΠΣ-Σ13) υπουργικές αποφάσεις, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 1337 τ. Γ΄ στις 21.12.2017, διορίζονται συμπληρωματικά, σε θέσεις μονίμων, 14 εκπαιδευτικοί στην Πρωτοβάθμια και 14εκπαιδευτικοί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση από τους πίνακες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, κλάδων/ειδικοτήτωνΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ09, ΠΕ11, ΠΕ12.01, ΠΕ13, ΠΕ17.01, ΠΕ18.02, ΠΕ18.04, ΠΕ18.10, ΠΕ18.33, ΠΕ19, ΠΕ32 και ΠΕ60.

Σε εκτέλεση των ανωτέρω υ.α., οι διορισθέντες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, από σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 έως και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2018.

Όσοι/ες εκ των διοριζομένων υπηρετούν, κατά την δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης, ως προσωρινοί/νές αναπληρωτές/τριες πλήρους ωραρίου σε σχολικές μονάδες δημόσιας εκπαίδευσης, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί σκοπός δημοσίου συμφέροντος, δύνανται να παραμείνουν στη θέση τους μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους, λαμβάνοντας τα μόρια δυσμενών συνθηκών της περιοχής διορισμού τους, εκτός αν υπολείπονται των μορίων της τρέχουσας θέσης τους. Ο χρόνος αυτός θα θεωρείται διανυθείς στη θέση διορισμού.

Ο πίνακας σε μορφή xls

 

ΑΑ ΑΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ ΚΛΑΔΟΣ ΟΜΑΔΑ ΛΕΚΤΙΚΟ ΟΜΑΔΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΕΙΡΑ ΠΙΝΑΚΑ ΜΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
1 1 ΓΙΟΒΑ ΡΟΔΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕ06 ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 276 76,97 Α-Δωδεκάνησα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
2 2 ΣΙΑΠΑΡΔΑΝΗ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ06 ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 277 76,94 Α-Δωδεκάνησα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
3 3 ΧΑΣΑΠΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΕ06 ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 278 76,94 Α-Δωδεκάνησα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
4 4 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΗΛΙΑΣ ΣΜΑΡΩ ΠΕ06 ΠΕ06.00 ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 279 76,93 Α-Δωδεκάνησα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
5 1 ΠΑΠΑΡΙΚΟΥ ΔΑΦΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΕ07 ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 174 78,29 Α-Αιτωλοακαρνανία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
6 2 ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ07 ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 175 78,29 Β-Λακωνίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ
7 3 ΚΟΥΤΣΩΝΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΑ ΠΕ07 ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 176 78,29 Β-Ηλείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
8 4 ΜΟΥΡΟΥΤΗ ΕΛΠΙΔΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΑ ΠΕ07 ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 177 78,27 Α-Ηλεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
9 5 ΚΑΝΤΙΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΕ07 ΠΕ07.00 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 178 78,24 Α-Ηλεία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
10 1 ΦΛΕΒΟΤΟΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ09 ΠΕ09.00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΠ 51 80,25 Β-Α΄ Κεφαλληνίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
11 2 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ09 ΠΕ09.00 ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΠ 53 79,98 Β-Γ΄ Κυκλάδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
12 1 ΤΣΑΜΠΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕ11 ΠΕ11.00 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΕΠ 55 75,53 Α-Δωδεκάνησα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
13 1 ΣΑΛΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΟΥΡΑΝΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ12.02 ΠΕ12.01 ΠΟΛΙΤ.ΜΗΧ.-ΑΡΧΙΤΕΚΤ.-ΤΟΠΟΓΡ. ΑΣΕΠ 32 80,74 Β-Δ΄ Δωδεκανήσου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
14 1 ΜΙΧΕΛΟΥΔΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ13 ΠΕ13.00 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΕΠ 37 72,91 Β-Ηλείας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
15 2 ΑΓΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΠΕ13 ΠΕ13.00 ΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΟΛΙΤ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΕΠ 38 72,78 Β-Α΄ Κεφαλληνίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
16 1 ΜΠΕΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΕ17.01 ΠΕ17.01 ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΑΣΕΠ 29 67,07 Β-Γ΄ Δωδεκανήσου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
17 1 ΔΡΑΓΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΘΩΜΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΕ18.03 ΠΕ18.02 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ (MARKETING) ΑΣΕΠ 9 65,03 Β-Α΄ Κυκλάδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
18 1 ΚΑΪΝΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ ΠΕ18.04 ΠΕ18.04 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΕΠ 24 67,88 Β-Ιωαννίνων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
19 1 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕ18.10 ΠΕ18.10 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ-ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΕΠ 24 70,45 Β-Δ΄ Κυκλάδων ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
20 1 ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕ18.33 ΠΕ18.33 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ ΑΣΕΠ 8 73,06 Β-Ρεθύμνου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
21 1 ΠΕΡΣΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ19 ΠΕ19.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΣΕΠ 157 74,41 Α-Ζάκυνθος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
22 2 ΔΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΝΝΑ ΠΕ19 ΠΕ19.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΣΕΠ 158 74,28 Α-Ζάκυνθος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
23 3 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ ΠΕ19 ΠΕ19.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΣΕΠ 162 73,95 Α-Αιτωλοακαρνανία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
24 4 ΛΙΑΤΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΕ19 ΠΕ19.00 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΑΣΕΠ 163 73,9 Α-Αιτωλοακαρνανία ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
25 1 ΠΕΓΚΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΕΛΕΝΗ ΠΕ32 ΠΕ32.00 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΕΠ 16 79,45 Β-Πιερίας ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ
26 2 ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΩΗ ΠΕ32 ΠΕ32.00 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΣΕΠ 17 78,52 Β-Σερρών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ.Ε. ΣΕΡΡΩΝ
27 1 ΣΑΜΑΡΤΖΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕ60 ΠΕ60 Νηπιαγωγοί ΑΣΕΠ 650 82,36 Α-Α΄ Σάμου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ
28 2 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΛΕΝΗ ΠΕ60 ΠΕ60 Νηπιαγωγοί ΑΣΕΠ 651 82,36 Α-Δωδεκάνησα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *