Εγκρίθηκε το κτηριολογικό πρόγραμμα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Αποφασίστηκε η  έγκριση του κτηριολογικού προγράμματος των:
Γραφειακών Χώρων Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας στη Λάρισα, δυναμικότητας 50 ατόμων.
Το κτηριολογικό πρόγραμμα υπόκειται σε αναθεώρηση εφόσον μελλοντικές μεταβολές στο οργανόγραμμα, στις αρμοδιότητες και στο λειτουργικό σκοπό της Υπηρεσίας επιφέρουν αλλαγές στις στεγαστικές της απαιτήσεις, καθώς και στην περίπτωση απόκλισης πέραν του 5% του απασχολούμενου προσωπικού.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*