Εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΌ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

1.Κυκλαδικός πολιτισμός

  1. Μινωικός πολιτισμός
  1. Μυκηναϊκός πολιτισμός
  1. Πρώτος ελληνικός αποικισμός
  1. Αρχαϊκή εποχή (800 έως 479 π.Χ.)
  1. Διάφορα Θέματα
  1. Οι Θεοί


ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ

Πατήστε εδώ να δείτε τα εκπαιδευτικά λογισμικά

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ (ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ):

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ

ΜΟΥΣΕΙΑ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σχεδιαγράμματα Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης – Ψηφιακή Τάξη

Παιχνίδια ιστορικού περιεχομένου (history games)

Search games

Gaming the Past, historical simulation games in the classroom: http://gamingthepast.net/

Best of History Web Sites Games and Animations: http://www.besthistorysites.net/index.php/games-animations

Playing History, your source for historical games: http://playinghistory.org/

Playing History | Browse Items: http://playinghistory.org/items

BBC – History – Games: http://www.bbc.co.uk/history/interactive/games/

The National Archives, Activities and games: http://www.nationalarchives.gov.uk/education/students/activities-and-games.htm

Musée McCord Museum, Games: http://www.mccord-museum.qc.ca/en/keys/games/

History.co.uk, Games: http://www.history.co.uk/games.html

History.com, Games: http://www.history.com/games/

Primary Games Arena, History: http://primarygamesarena.com/History

History Games – Play Exclusive Games, Quizzes and More on History.com: http://www.history.com/games/

Discovery Chanel Games: http://dsc.discovery.com/games/games.html

Historical – Historical Games, History games – Flash Ghetto: http://flashghetto.com/historical

Τίτλοι παιχνιδιών

Mission US: http://www.mission-us.org/

Μια πολυμεσική εφαρμογή για την αμερικάνικη ιστορία με την αξιοποίηση πέντε διαδραστικών παιχνιδιών.

making-history: http://making-history.com/

Games, iCivics: http://www.icivics.org/games

Διαδραστικά παιχνίδια σχετικά με την έννοια της πολιτειότητας (citizenship) στο χώρο των κοινωνικών σπουδών

Argument Wars (iCivics): http://www.icivics.org/games/argument-wars

“Πόλεμοι” επιχειρηματολογίας

Do I Have a Right? (iCivics): http://www.icivics.org/games/do-i-have-right

Προσομοίωση της διαδικασίας αντιδίκων στο πλαίσιο δικαστικών υποθέσεων

Immigration Nation (iCivics): http://www.icivics.org/games/immigration-nation

Προσέγγιση της διαδικασίας απόκτησης της αμερικανικής υπηκοότητας από τους μετανάστες που έφθασαν κατά καιρούς στις ΗΠΑ.

1066: http://www.channel4.com/history/microsites/0-9/1066/game/index.html

Παιχνίδι στρατηγικής με θεματικό πεδίο τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Αγγλία το 1066

Age of Empires: http://www.microsoft.com/games/empires/default.htm

Age of Empires (On Line): http://ageofempiresonline.com/en/

Age of Empires II: http://www.microsoft.com/games/age2/

Age of Empires III: http://www.ageofempires3.com/

Ancient Discoveries, Build Your Own With The Ancient Hobbyist (history.com): http://www.history.com/shows/ancient-discoveries/articles/build-your-own-with-the-ancient-hobbyist

Κατασκευές αρχαίων αντικειμένων και εργαλείων.

BBC – History – Ancient History in depth: CDX:http://www.bbc.co.uk//history/ancient/romans/launch_gms_cdx.shtml

BBC – History – Ancient History in depth: Death in Rome:http://www.bbc.co.uk//history/ancient/romans/launch_gms_deathrome.shtml

BBC – History – Ancient History in depth: Death in Sakkara:http://www.bbc.co.uk//history/ancient/egyptians/launch_gms_death_sakkara.shtml

BBC – History – Ancient History in depth: Gladiator: Dressed to Kill Game:http://www.bbc.co.uk//history/ancient/romans/launch_gms_gladiator.shtml

BBC – History – Ancient History in depth, Hunt the Ancestor:http://www.bbc.co.uk/history/ancient/archaeology/launch_gms_hunt_ancestor.shtml

BBC – History – Ancient History in depth, Iron Age Life:http://www.bbc.co.uk//history/ancient/british_prehistory/launch_gms_ironage_life.shtml

BBC – History – Ancient History in depth, Mummy Maker

http://www.bbc.co.uk//history/ancient/egyptians/launch_gms_mummy_maker.shtml

BBC – History – Ancient History in depth, Pyramid Challenge:

http://www.bbc.co.uk//history/ancient/egyptians/launch_gms_pyramid_builder.shtml

BBC – History – Ancient History in depth, Viking Quest:http://www.bbc.co.uk/history/ancient/vikings/launch_gms_viking_quest.shtml

BBC – History – British History in depth, Ancient Objects Game:http://www.bbc.co.uk//history/british/launch_gms_ancient_ob.shtml

BBC – History – British History in depth, Battlefield Academy:http://www.bbc.co.uk//history/british/launch_gms_bfacademy.shtml

BBC – History – British History in depth, Gunpowder Plot Game:http://www.bbc.co.uk//history/british/civil_war_revolution/launch_gms_gunpowder_plot.shtml

BBC – History – British History in depth, Muck and Brass:http://www.bbc.co.uk//history/british/victorians/launch_gms_muck_brass.shtml

BBC – History – British History in depth, Paint the Cathedral:http://www.bbc.co.uk//history/british/middle_ages/launch_gms_paint_wells.shtml

BBC – History – British History in depth, The Battle of Hastings Game:http://www.bbc.co.uk//history/british/normans/launch_gms_battle_hastings.shtml

BBC – History – British History in depth, The Battle of Waterloo Game:http://www.bbc.co.uk//history/british/empire_seapower/launch_gms_battle_waterloo.shtml

BBC – History – British History in depth, Tudors and Victorians: Dressing Up:http://www.bbc.co.uk//history/british/launch_gms_victorian_dress.shtml

BBC – History – British History in depth, Weapons Through Time:http://www.bbc.co.uk//history/british/launch_gms_weapons_thru_time.shtml

BBC – History – British History in depth: Who Wants to Be a Cotton Millionaire?:http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/launch_gms_cotton_millionaire.shtml

BBC – History – British History in depth: Whose House?:http://www.bbc.co.uk//history/british/launch_gms_whose_house.shtml

BBC – History – Elizabethan Spying Game:http://www.bbc.co.uk//history/british/tudors/launch_gms_spying.shtml

BBC – History – World Wars: The Battle of the Atlantic Game:http://www.bbc.co.uk//history/worldwars/wwtwo/launch_gms_battle_atlantic.shtml

Benjamin Franklin Timeline: http://www.benfranklin300.org/timeline/

China Game | Asia Society: http://asiasociety.org/node/20787

Colonial Williamsburg – Kids – Games & Activities – Colonial Gardener:http://www.history.org/kids/games/colonialGardener.cfm

Discover Babylon: http://www.fas.org/babylon/

Discovery Channel, First Emperor: Explore the Necropolis:http://dsc.discovery.com/convergence/firstemperor/explore/explore.html

Discovery Channel, Pearl Harbor: http://dsc.discovery.com/games/pearlharbor/pearlharbor.html

Colonization of a New World: http://www.freecol.org/

GensWar the Battle of the Empire: http://www.genswar.com/

Great Upper Canada Adventure: http://sydenhamdiscovery.ca/english/game.asp

Hegemony Gold: Wars of Ancient Greece: http://www.longbowgames.com/hegemony/

Hidden Spirits: Paranormal Investigation Halloween Game — History.com Interactive:http://www.history.com/interactives/hidden-spirits-game

History Detectives Kids . Games | PBS Kids: http://pbskids.org/historydetectives/games/index.html

History of War, Romans: http://flashgamesspot.com/play/history-of-war-romans-roman-themed-rts-war-game/flash-game/

Who wants to be a Viking?: http://www.cbc.ca/history/histicons/games/viking.swf

Human Weapon Fighting Game (history.com): http://www.history.com/interactives/human-weapon-game

Anglo-Apache conflicts (History Globe): http://www.historyglobe.com/apache/

The Jamestown Online adventure (History Globe): http://www.historyglobe.com/jamestown/

Jazz . Join The Jazz Band | PBS KIDS GO!: http://pbskids.org/jazz/join_the_jazz_band.html

Microsoft Game Studios – Rise of Nations: http://www.microsoft.com/games/riseofnations/

MrDonn.org – FREE Online Games for Kids for Early Man, Archaeology, Ancient Civilizations:http://ancienthistory.mrdonn.org/games.html

My Culture Quest – Interactive – My Culture Quest: http://www.mylearning.org/interactive.asp?journeyid=238&resourceid=587

Not For Ourselves Alone . A Day In The Life | PBS KIDS GO!:http://pbskids.org/stantonanthony/day_in_life.html

NOVA | Galileo’s Experiments: http://www.pbs.org/wgbh/nova/physics/galileo-experiments.html

NOVA | Map of the Maya World: http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/map-of-the-maya-world.html

NOVA Online | Shackleton’s Voyage of Endurance | Escape from Antarctica | PBS:http://www.pbs.org/wgbh/nova/shackleton/navigate/escape.html

Safe Harbour, Treacherous Seas: http://www.pacificshipwrecks.ca/english/game.html

Sid Meier’s Civilization: http://www.civilization.com/

What Goes Around: http://sparkplugcreations.org/wga/wga.html

an experimental game that has a specific anti-war message.

The Adventure Train – Canadian Train Game – The Adventure Train: http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/sgc-cms/expositions-exhibitions/trains/English/Jeu/index.html

The Children’s Museum of Indianapolis – The Archaeology Challenge:http://www.childrensmuseum.org/treasures/intro_archaeology/

The Freeciv Wiki – Mods, coding, art, and more: http://freeciv.wikia.com/wiki/Main_Page

Freeciv is a Free and Open Source empire-building strategy game inspired by the history of human civilization.

The Oregon Trail: 1843 Map: http://www.historyglobe.com/ot/otmap1.htm

The ReDistricting Game: http://www.redistrictinggame.org/

The Supreme Court interactive games: http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/games/index.html

The Supreme Court . For Educators . Classroom Interactives, “A day in the life” (PBS):http://www.pbs.org/wnet/supremecourt/educators/adayinthelife.html

Δραστηριότητα όπου περιγράφονται καταστάσεις που αντιμετωπίζει στην καθημερινή ζωή ένας Αμερικανός έφηβος και ο τρόπος που οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου επηρεάζουν άμεσα τα διακαιώματα και τις ελευθερίες ως πολιτών των ΗΠΑ.

TripleA: http://triplea.sourceforge.net/mywiki/TripleA

The World’s Foremost Open-Source Grand Strategy Game

Ταξίδι Φυγής (United Nations High Commissioner for Refugees):http://www.taxidifygis.org.cy/game_cy.html

Virtual Apple 2 – Online disk archive — Oregon Trail: http://www.virtualapple.org/oregontraildisk.html

Warriors – Play ‘Warriors’ on History.com: http://www.history.com/games/action-adventure/warriors/play

You Be the Historian: http://www.americanhistory.si.edu/kids/springer/index.htm

Birmingham Museums and Art Gallery: http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/preload.htm

Greek pot painter: http://www.schoolsliaison.org.uk/kids/greecepot.htm

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ: http://www.parliament.gr/1912/html/mm.html

http://flashgamesspot.com/el/play-free-online/history-flash-games/

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

SearchCulture.gr (ΕΚΤ): http://searchculture.gr

Το SearchCulture.gr είναι μια ανοικτή διαδικτυακή πύλη που προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε ψηφιακό πολιτιστικό περιεχόμενο που παράγεται στη χώρα μας από έγκριτους φορείς.

Ο συσσωρευτής (Aggregator) που αναπτύχθηκε από το ΕΚΤ συσσωρεύει μεταδεδομένα που εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ψηφιακό ή ψηφιοποιημένο περιεχόμενο, ποικίλων τύπων, από τους πολιτιστικούς φορείς που το παράγουν και τα διαθέτει στο ευρύ κοινό μεσω ενός σύγχρονου και φιλικού περιβάλλοντος που διαθέτει προηγμένες λειτουργίες αναζήτησης και εξελιγμένες δυνατότητες πλοήγησης.

Το περιεχόμενο που συσσωρεύεται στο SearchCulture.gr υπόκειται σε ελέγχους ποιότητας και σημασιολογικό εμπλουτισμό, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η συμμόρφωση του με προδιαγραφές διαλειτουργικότητας, περιγραφής μεταδεδομένων ανάλογα με τον τύπο, ψηφιακής επιμέλειας περιεχομένου, ενώ για τη διάθεσή του και την επανάχρηση εφαρμόζονται διεθνείς πολιτικές.

openarchives.gr (ΕΚΤ)http://www.openarchives.gr

Το openarchives.gr είναι η μεγαλύτερη διαδικτυακή πύλη αναζήτησης και πλοήγησης σε έγκριτο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) αναπτύσσει και διατηρεί το openarchives.gr στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου, δηλαδή τη συλλογή, οργάνωση, ανάδειξη και διάχυση της επιστημονικής και πολιτιστικής παραγωγής της χώρας με τρόπο σύμφωνο με τα διεθνή πρότυπα και τις τάσεις στο χώρο καθώς και με τις σύγχρονες ανάγκες των χρηστών.

Δήμος Θεσσαλονίκης, Συλλογή, ψηφιοποίηση & τεκμηρίωση πολιτιστικού υλικού:http://culture.thessaloniki.gr

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιδιώκει να συμβάλλει στην ανάδειξη και διάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, μέσω της προβολής των πολιτιστικών τεκμηρίων, τα οποία έχει στην κατοχή του και τα οποία διαχειρίζεται, οργανώνει και συντηρεί.

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Ελληνική Ιστορία: http://www.e-history.gr

Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού: http://www.ehw.gr/

H Εγκυκλοπαίδεια Μείζονος Ελληνισμού (ΕΜΕ) είναι ένα πρωτότυπο ηλεκτρονικό έργο με αντικείμενο τη συλλογή, καταγραφή, τεκμηρίωση, παρουσίαση και προβολή των ιστορικών δεδομένων της παρουσίας του ελληνικού πολιτισμικού στοιχείου σε όλη τη χωροχρονική του εξέλιξη. Η ΕΜΕ περιλαμβάνει κυρίως λήμματα από περιοχές που βρίσκονται εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους.

Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

«Ιστορία και Λογοτεχνία»: http://www.greek-language.gr/digitalResources/literature/education/greek_history/index.html

Ένα χρονολόγιο επιλεγμένων λογοτεχνικών κειμένων που πραγματεύονται στιγμιότυπα της ελληνικής ιστορίας των τελευταίων δύο αιώνων. Τα λογοτεχνικά κείμενα πλαισιώνονται από ιστορικές πηγές, τεκμήρια και μαρτυρίες (ψηφιακά κείμενα και οπτικοακουστικά αρχεία). Κάθε λογοτεχνικό κείμενο συνοδεύεται από κατάλληλη σήμανση για στοχευμένες αναζητήσεις παράλληλων λογοτεχνικών κειμένων. Για την αμεσότερη πρόσβαση στο σύνολο του υλικού και ανεξάρτητα της χρονολογικής του διάταξης λειτουργεί περιβάλλον αναζήτησης. Η εφαρμογή «Ιστορία και Λογοτεχνία» καλείται να εξυπηρετήσει διαθεματικές προσεγγίσεις (ιστορίας-λογοτεχνίας) στη ελληνική εκπαίδευση (με έμφαση στη δευτεροβάθμια), να υποστηρίξει τη διδασκαλία στο μάθημα της λογοτεχνίας ως προς τους λογοτεχνικούς τρόπους πραγμάτευσης της ιστορίας, να ενισχύσει ακόμα και το μάθημα της ιστορίας. Σε κάθε περίπτωση, προσφέρει στον διδάσκοντα κείμενα και αρχειακό υλικό για τη διδασκαλία του (ομαδικές εργασίες, συνεργασίες για την οργάνωση σχολικής εκδήλωσης, κλπ.).

Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη

TRAVELOGUES ME TO BΛΕΜΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ: http://el.travelogues.gr

«Η ιστοσελίδα αυτή του Ιδρύματος Αικ. Λασκαρίδη προβάλλει, για πρώτη φορά, εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα το σύνολο σχεδόν του εικονογραφικού υλικού που προέρχεται από περιηγητικές εκδόσεις. Τα εισαγωγικά κείμενα για την κάθε περιοχή -έτσι όπως αυτή παραδίδεται από τα ίδια τα τεκμήρια (κείμενα και εικόνες) των περιηγητών σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιωτικού ρεύματος-, τα κείμενα με τα οποία παρουσιάζεται η κάθε περιηγητική έκδοση, όπως και η κριτική θεώρηση του περιεχομένου της, ο εντοπισμός του εικονογραφικού θέματος στον γεωγραφικό χάρτη και οι πολλαπλές δυνατότητες θεματικής αναζήτησης καθώς και ποικίλες διαδραστικές εφαρμογές καθιστούν ουσιαστικά, την ιστοσελίδα αυτή, πανόραμα της περιηγητικής εικονογραφίας για τον ευρύτερο χώρο, όπου έδρασαν και οι Έλληνες, στη διάρκεια των πέντε τελευταίων αιώνων.»

Aποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη: http://repository.acropolis-education.gr/acr_edu/?locale=el

Το Aποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο Ακρόπολης.

ΙV. ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβλιοθήκη ΑΠΘ: www.lib.auth.gr

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: www.nlg.gr

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Εφημερίδων και Περιοδικού Τύπου: http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων:http://catalog.parliament.gr/hipres/help/null/horizon/microfilms.htm

Ψηφιακές Βιβλιοθήκες: http://www.epset.gr/el/Digital-Content/Digital-Libraries

Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Νεοελληνικών Σπουδών Ανέμη: http://anemi.lib.uoc.gr/?lang=el

  1. V.ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ιστοσελίδες ιστορίας (γενικό):

http://selidesistorias.blogspot.gr/2015/12/blog-post.html

https://www.scribd.com/doc/293637596/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ιστοσελίδες Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας

https://www.scribd.com/doc/293639970/Ιστοσελίδες-νεότερης-σύγχρονης-ιστορίας

Ιστοσελίδες Μεσαιωνικής & Βυζαντινής Ιστορίας: https://www.scribd.com/doc/293639901/Ιστοσελίδες-μεσαιωνικής-βυζαντινής-ιστορίας

Ιστοσελίδες Αρχαίας Ιστορίας: https://www.scribd.com/doc/293638709/Ιστοσελίδες-αρχαίας-ιστορίας

  1. ΤΠΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ιστορική εκπαίδευση: http://selidesistorias.blogspot.gr/2014/04/blog-post.html

Αδρομερής αποτύπωση των υπολογιστικών εφαρμογών στο πλαίσιο της ιστορικής εκπαίδευσης, στην προσπάθεια διαμόρφωσης των εννοιολογικών αποσαφηνίσεων με την καταγραφή θεωρητικών παραδοχών και ερευνητικών δεδομένων. Η σύμπλευση των ΤΠΕ με το χώρο της σχολικής ιστορίας αποτελεί αφετηρία προβληματισμών για τη φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς τα παρεχόμενα νοητικά εργαλεία επιτρέπουν τη διαμόρφωση νέων μαθησιακών περιβαλλόντων που αρθρώνονται στο πλαίσιο του επιστημονικού πεδίου αναφοράς.EndFragment

Εκπαιδευτικό λογισμικό για το μάθημα της ιστορίας: http://selidesistorias.blogspot.gr/2014/10/blog-post.html

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις του διαδικτύου: http://selidesistorias.blogspot.gr/2013/11/blog-post.html

Οι νέες τεχνολογίες ανανεώνουν συνεχώς τις ατραπούς διάχυσης της πληροφορίας και διαμορφώνουν οδούς επικοινωνίας που δημιουργούν νέους τρόπους έκφρασης και αναπαράστασης της γνώσης. Αν και οι βασικές αρχές παραμένουν ίδιες, η ποικιλία με την οποία εμφανίζονται οι διαδικασίες πληροφορίας και επικοινωνίας παρουσιάζουν, κατά διαστήματα, νέες διαφοροποιήσεις που εκφράζονται κυρίως μέσα από τις εκφάνσεις και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ στο χώρο της ιστορικής εκπαίδευσης και ειδικότερα η δεσπόζουσα θέση του διαδικτύου διαμορφώνει ένα νέο περιβάλλον που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και υποχρεώνει στην εννοιολογική αποσαφήνιση της όλης διαδικασίας.

History & ICT: projects: http://selidesistorias.blogspot.gr/2011/04/historical-thinking-matters-home-page_01.html

Η αξιοποίηση των web-quests στη διδακτική της ιστορίας:http://selidesistorias.blogspot.gr/2011/03/webquests.htmlhttp://selidesistorias.blogspot.granoixtosxoleio.weebly.com ,

Ζαχαριάδης Κυριάκος, fresh-education 

Attachments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *