Η Ένωση Ερευνητών για την πρόσθετη απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις εργασίας

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ως Ένωση Ελλήνων Ερευνητών (ΕΕΕ) έχουμε πολλές φορές αναδείξει θέματα που αφορούν στο προσωπικό που απασχολείται στα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα αδιαλείπτως, με ασταθείς εργασιακές συνθήκες, και το οποίο με την εμπειρία του ενισχύει τις ερευνητικές δραστηριότητες των Ερευνητικών Κέντρων (ΕΚ).

Το εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό υποστηρίζει τη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών οι οποίες εξυπηρετούν ταυτόχρονα πολυάριθμα προγράμματα ή έργα. Δυστυχώς, η μειούμενη τακτική χρηματοδότηση των ΕΚ για πολλά χρόνια σε συνδυασμό με τη συνταξιοδότηση μεγάλου μέρους του προσωπικού και τους περιορισμούς στην πρόσληψη νέου προσωπικού έχει στερήσει τα Κέντρα από το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό που διέθεταν με σταθερή σχέση εργασίας (μόνιμη ή αορίστου χρόνου).

Όπως έχουμε τονίσει, για την εύρυθμη λειτουργία των ΕΚ είναι απαραίτητη η πρόσληψη μόνιμου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Τα ΕΚ, για να αντιμετωπίσουν την έλλειψη εξειδικευμένου μόνιμου προσωπικού, είναι υποχρεωμένα να προσλαμβάνουν επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων αλλά και για να υποστηρίξουν τη λειτουργία των ερευνητικών υποδομών τους.

Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ή έργου σε προγράμματα/έργα, υποστηρίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες (εργαστηριακές εργασίες ή εργασίες πεδίου) και χρησιμοποιεί τον ερευνητικό εξοπλισμό για την υλοποίηση των αντίστοιχων στόχων τους.

Μετά τη νομοθετική ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 4386/2016 που διευκόλυνε σημαντικά τη σύναψη συμβάσεων εργασίας (ορισμένου χρόνου, ΙΔΟΧ) δόθηκε η δυνατότητα στα ΕΚ να αντικαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό τις συμβάσεις έργου με συμβάσεις εργασίας, βελτιώνοντας εν μέρει το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων.

Όπως είναι γνωστό, πάρα πολλές φορές είναι απαραίτητη η πρόσθετη απασχόληση του εξειδικευμένου προσωπικού, με σύμβαση εργασίας στο πλαίσιο και διαφορετικών προγραμμάτων/έργων από αυτό για το οποίο έχει συνάψει αρχικά την σύμβασή του. Αναφερόμαστε, βεβαίως, σε πρόσθετη απασχόληση των ΙΔΟΧ σε διαφορετικό έργο, που δεν στοιχειοθετεί όμως την αναγκαιότητα νέας πρόσληψης και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να την αντικαθιστά. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πρόδηλο ότι θα πρέπει να προσληφθεί νέο προσωπικό. Στις περιπτώσεις όμως εξειδικευμένου προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ που συναινεί σε πρόσθετη απασχόληση, θα πρέπει να δύναται από τα ΕΚ η δυνατότητα της απασχόλησης του προσωπικού αυτού και βεβαίως η δυνατότητα πρόσθετης αμοιβής η οποία θα επιβαρύνει αποκλειστικά τους προϋπολογισμούς των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων/έργων.

Επιπλέον σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004 (ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης) στο άρθρο 4 σχετικά με την σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου προβλέπεται η αρχή της μη διακρίσεως, ορίζοντας πως: «(…) δεν επιτρέπεται, εκ μόνου του λόγου ότι η σύμβασή τους είναι ορισμένου χρόνου, να αντιμετωπίζονται δυσμενώς (οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου χρόνου) σε σχέση με τους αντίστοιχους εργαζόμενους αορίστου χρόνου».

Συνεπώς οι εργαζόμενοι με σύμβαση ΙΔΟΧ θα πρέπει να έχουν τις αντίστοιχες δυνατότητες με τους εργαζόμενους με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) στην πρόσθετη απασχόληση και αμοιβή, γεγονός που θα διευκολύνει σημαντικά την υλοποίηση των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων στα ΕΚ και την περαιτέρω αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών.

 Ως ΕΕΕ διαπιστώσαμε ότι η πρόσθετη απασχόληση και αμοιβή των ΙΔΟΧ είχε προκαλέσει πολλαπλά ερωτήματα από τα ΕΚ προς την ΓΓΕΤ και τον τομέα Έρευνας του ΥΠΠΕΘ. Κατόπιν τούτου διαβιβάστηκε στα ΕΚ ηλεκτρονικό μήνυμά σας (21/12/2017) στο οποίο μεταξύ άλλων διευκρινίζεται ότι η πρόσθετη αμοιβή αφορά και :
«στο προσωπικό που απασχολείται στους εν λόγω φορείς με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η πρόσθετη αμοιβή θα αφορά διαφορετικό έργο από αυτό που ήδη επιτελεί το εν λόγω προσωπικό.» και στη συνέχεια αναφέρεται η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Δυστυχώς, αν και θα έπρεπε μετά από αυτή τη διευκρίνιση το θέμα να έχει καταστεί σαφές και να έχει επιλυθεί, η δυστοκία στα ΕΚ ως προς την εφαρμογή των προαναφερθέντων συνεχίζεται. Ειδικότερα, σε αρκετές περιπτώσεις είτε δεν εγκρίνεται η πρόσθετη απασχόληση με ανυπόστατες αιτιάσεις είτε προτείνεται ως λύση η μεταβολή της σύμβασης ΙΔΟΧ σε έργου γεγονός που θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στο εργασιακό καθεστώς των συμβασιούχων.

Ως ΕΕΕ για όλους τους προαναφερθέντες λόγους ζητούμε:

➢    την πρόσληψη εξειδικευμένου μόνιμου επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού στα ΕΚ

➢    την άρση οποιασδήποτε μορφής προσκομμάτων στη δυνατότητα πρόσθετης απασχόλησης των ΙΔΟΧ στο πλαίσιο όλων των νόμιμων  διαδικασιών στα ΕΚ.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος    Η Γενική Γραμματέας
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου    Γεωργία Κ. Τσιροπούλα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *