Η επένδυση σε δεξιότητες αποδίδει.

Μία ενδιαφέρουσα μελέτη του Cedefop που επιδιώκει να παράσχει μια ολοκληρωμένη και αξιόπιστη βάση δεδομένων για τους ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλύει τις τάσεις όσον αφορά τις χαμηλές δεξιότητες μεταξύ των ενηλίκων, καθώς και τα χαρακτηριστικά, τους καθοριστικούς παράγοντες και τους κινδύνους της χαμηλής ειδίκευσης.

Διαβάστε την μελέτη εδώ:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*