Και οι σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ προσμετρούνται για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας

Οι αλλοδαποί μαθητές που φοίτησαν επιτυχώς τόσο σε τάξεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του επίσημου τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσο και σε τάξεις σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να κτηθούν την ελληνική ιθαγένεια

Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για το δικαίωμα κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα, κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης από τον ενδιαφερόμενο αλλοδαπό είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρει η εγκύκλιος το παραπάνω έχει ως συνέπεια ότι για την αθροιστική συμπλήρωση του κατά περίπτωση απαιτούμενου χρόνου φοίτησης πρέπει να υπολογίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εκείνες οι τάξεις εκπαιδευτικών μονάδων αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων τις οποίες ο αλλοδαπός μαθητής ολοκλήρωσε επιτυχώς. Απαραίτητη βέβαια σε αυτήν την περίπτωση προϋπόθεση αποτελεί η πιστοποίηση του γεγονότος ότι η παρεχόμενη από αυτές τις μονάδες εκπαίδευση και κατάρτιση είναι διαβαθμισμένη, όρος ο οποίος δηλώνει την ένταξή της στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και σε κάποια από τις βαθμίδες αυτού.

Όπως ορίζει η εγκύκλιος οι αλλοδαποί μαθητές που φοίτησαν επιτυχώς τόσο σε τάξεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του επίσημου τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσο και σε τάξεις σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μπορούν να κτηθούν την ελληνική ιθαγένεια, καθώς όπως βεβαιώνεται και από την αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ, η συγκεκριμένη φοίτηση εντάσσεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνονται στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται ο δήμος της διαμονής τους και να υποβάλλουν αίτηση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενο στο νόμο δικαιολογητικά.

 

 

πηγή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *