Καταγγελία προκήρυξης για την πλήρωση 2 θέσεων ευθύνης στο Υπ. Παιδείας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – Καταγγελία προκήρυξης για την πλήρωση 2 θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης στο Υπουργίο Παιδείας.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η ΠΟΣΥΠ καταγγέλλει την προκήρυξη με αριθ. πρωτ.215951/Γ1/08-12-2017, των υπουργών Παιδείας και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που αφορά στη πλήρωση θέσεων ευθύνης 2 Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Παιδείας, ως προς τα κωλύματα υποψηφιότητας και συγκεκριμένα το εδάφιο 4- σελ. 4, όπου :

¨Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος υπάλληλος που ως αξιολογητής υπαιτίως δεν εκπλήρωσε την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 Α του ν.4369/2016¨

Σας γνωστοποιούμε την ανωτέρω προκήρυξη με το συνημμένο έγγραφο μας και σας καλούμε να συντονίσουμε τις δράσεις μας για να ακυρώσουμε την προδήλως αντισυνταγματική και παράνομη αυτή εξαίρεση.

 

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΣΑΒΒΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ                                     ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΙΝΙΔΗ

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*