Οδηγίες για την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία συλλόγων διδασκόντων με γονείς και μαθητές

Έγγραφο με Οδηγίες για την εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία των Συλλόγων Διδασκόντων με τους γονείς και τις μαθήτριες/τές των σχολείων

  Οργανωτικός Συντονιστής

 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

 Νικόλαος Γραίκος

Οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που περνάει η χώρα μας αλλά και όλος ο πλανήτης από την πανδημία του κορονοϊού επιβάλλουν σε μας τις/τους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να διατηρήσουμε την προσωπική μας ισορροπία, αλλά και να λειτουργήσουμε ως «υγιείς φορείς αισιοδοξίας, αξιοπρέπειας και αναστοχασμού».

Η αισιοδοξία δεν αφορά την ανέμελη ανταλλαγή ευτράπελων μηνυμάτων, αλλά τη σταθερή και βάσιμη πίστη σε ένα καλύτερο αύριο. Η αξιοπρέπεια σημαίνει ότι βρισκόμαστε πάντα ένα βήμα πιο μπροστά από την κοινωνία στις φοβικές αντιδράσεις. Αποδοκιμάζουμε τις συμπεριφορές καταναλωτικής βουλιμίας, αδειάσματος των ραφιών του Super Market και λειτουργούμε ως θετικό πρότυπο στην κοινωνία.Ο αναστοχασμός έχει να κάνει με τη βαθιά αυτοκριτική για τους παλαιότερους και για τους νέους ρόλους μας που ενδεχομένως θα κληθούμε να παίξουμε. Πάντα, στις κρίσιμες στιγμές η/ο Εκπαιδευτικός είναι η/ο πρωτοπόρος και η ελπίδα της κοινωνίας.

Είμαι σίγουρος ότι με τις σκέψεις μου αυτές δεν «κομίζω γλαύκαν εις Αθήνας». Τα αναφέρω όλα αυτά για να τα υπενθυμίσω πρώτα στον εαυτό μου και στη συνέχεια να τα υπενθυμίσω και σε εσάς που νομίζω ότι ήδη τα έχετε σκεφτεί πριν από εμένα.

Στο πλαίσιο, λοιπόν, της εκπαιδευτικής μας ιδιότητας νομίζω ότι θα πρέπει να ανασκουμπωθούμε και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε το πολύτιμο και συνταγματικό κατοχυρωμένο αγαθό της μόρφωσης να συνεχίσει να είναι προσπελάσιμο από όλους/ες, ορθώνοντας φράγμα στις φοβικές συμπεριφορές και στα σκοτεινά οικονομικά συμφέροντα.

Προτείνω στους Συλλόγους Διδασκόντων να μελετήσουν τις όποιες δυνατότητες έχουν στην εξ΄ αποστάσεως επικοινωνία με τα παιδιά και τους γονείς των τάξεών τους σύμφωνα με τις οδηγίες της σχετικής 5.Σε πρακτικότερο επίπεδο θα πρότεινα τα εξής:

(α) Πέραν των τυπικών καθηκόντων που έχουν ήδη διεκπεραιώσει οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων (αποστολή e-mails γονέων, τριμελείς επιτροπές κ.ά.) θα πρότεινα τα σχολεία να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας με τους γονείς χρησιμοποιώντας τις σχολικές ιστοσελίδες ή το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μια ενημερωτική, συμβουλευτική και ενημερωτική επιστολή μέσω e-mail από τις/τους Διευθύντριες/ντές προς τους γονείς είναι πολύ σημαντική.

(β) Άμεση επικοινωνία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων και ενημέρωσή τους για τα νέα δεδομένα. Σύγκλιση έκτακτου Σχολικού Συμβουλίου, το οποίο μπορεί να γίνει με τη χρήση εξ΄ αποστάσεως α-σύγχρονης επικοινωνίας. Η/Ο Διευθύντρια/ντής του σχολείου θα συντάξει ένα προσχέδιο πρακτικού, στο οποίο θα αναφέρονται τα νέα εκπαιδευτικά δεδομένα και η απόφαση για τη χρήση έκτακτων εξ΄ αποστάσεως μεθόδων διδασκαλίας. Στη συνέχεια το κείμενο θα τεθεί σε ηλεκτρονική διαβούλευση μέσω e-mails για να συμφωνηθεί η τελική διατύπωση.

(γ) Κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να βρει τρόπους επικοινωνίας με τα παιδιά της τάξης του. Χρησιμοποιώ σκόπιμα τον όρο «επικοινωνία» κι όχι τον όρο «μαθήματα». Σε πρώτη φάση τα εξ΄ αποστάσεως μαθήματα δεν είναι εύκολα και ίσως ανέφικτα με τις υπάρχουσες υποδομές και θα φαίνονται βουνό σε όσες/ους δεν έχουν τη σχετική τεχνογνωσία. Ωστόσο, η «επικοινωνία» είναι όχι μόνο εφικτή αλλά και απόλυτα αναγκαία, τόσο στο επίπεδο της απλής τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους γονείς και τα παιδιά, όσο και σε πιο επεξεργασμένο επίπεδο, όπως η αποστολή εκπαιδευτικού υλικού με α-σύγχρονες μεθόδους. Μπορούμε για παράδειγμα να οργανώσουμε μια ομάδα ηλεκτρονικών επαφών με τα e-mail των γονιών των μαθητριών/τών της τάξης μας και να αποστέλλουμε μέσω e-mail κάποιο απλό εκπαιδευτικό υλικό, όπως φύλλα ασκήσεων για τα διδακτικά αντικείμενα (Μαθηματικά, Γλώσσα κ.ά.) αντιγράφοντας ακόμα και τις ασκήσεις από τα Τετράδια Εργασιών που δεν κάναμε κ.λπ.

Και όχι μόνο αυτό. Δεν θέλουμε να εργαλειοποιήσουμε τη μάθηση σε ασκήσεις μόνο. Μπορούμε να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών και να προκαλέσουμε τη δημιουργικότητά τους με πολλούς άλλους τρόπους, όπως:

  • Αποστέλλοντας κάποιο από τα πολλά εκπαιδευτικά videoπου υπάρχουν για όλες τις τάξεις στο ψηφιακό αποθετήριο του «Φωτόδενδρου» http://photodentro.edu.gr/aggregator/
  • Να προτείνουμε την ανάγνωση κάποιου λογοτεχνικού κειμένου από τα «Ανθολόγια» με την παράλληλη πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων του βιβλίου του μαθητή ή των προτεινόμενων από το βιβλίο του δασκάλου.
  • Να εμπνεύσουμε τα παιδιά να γράψουν ένα αφηγηματικό κείμενο παρακολουθώντας ένα ευχάριστο videoclip ακόμα και της pop μουσικής αποστέλλοντας το σχετικό link από το youtube.
  • Να παροτρύνουμε τα τα παιδιά να φωτογραφίσουν το φυσικό ή το αστικό τους περιβάλλον βγαίνοντας στην αυλή ή στο μπαλκόνι του σπιτιού τους ή κάνοντας μια βόλτα με τους γονείς του στη θάλασσα ή το βουνό.
  • Να οργανώσουμε το blog της τάξης ως εργαλείο επικοινωνίας και ανάρτησης των εργασιών τους.
  • Γενικά οτιδήποτε μπορούμε να σκεφτούμε ως «δημιουργική δραστηριότητα» που έχει νόημα για τα παιδιά και θα τα κινητοποιήσει να μην ασχολούνται μόνο μετά κινητά τους ή να χάνουν τον χρόνο τους άσκοπα.

(δ) Σε κάθε σχολείο με την ευθύνη της/του Διευθύντριας/ντή μπορεί να οργανωθεί ηλεκτρονικό αποθετήριο με το εκπαιδευτικό υλικό (ασκήσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, δημιουργικές εργασίες κ.α.) που θα ετοιμάσουν οι εκπαιδευτικοί το οποίο μπορεί να διαχέεται σε όλες τις τάξεις.

(ε) Οι Σύλλογοι Διδασκόντων και όλες/οι μας θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε και καταστάσεις ακόμα πιο δύσκολες τις οποίες απευχόμαστε, αλλά ενδεχομένως να μην μπορούμε να τις αποφύγουμε, όπως τη διαχείριση καταστάσεων πένθους (παπούδες, γιαγιάδες των παιδιών της τάξης μας κ.ά.). Θα πρέπει να οργανώσουμε την ενδοσχολική μας επικοινωνία στέρεα και αποτελεσματικά για όλα τα δύσκολα που ίσως προκύψουν.

Είναι περιττό να επισημάνω, ότι για όλα τα ανωτέρω είμαι στη διάθεσή σας, τόσο ως προς την ανταλλαγή ιδεών τις οποίες μπορώ στη συνέχεια να κοινοποιώ και στην κοινότητά μας, όσο και σε πρακτικές βοήθειες (οργάνωση και τεχνογνωσία της επικοινωνίας με τα παιδιά κ.ά.). Σας ενημερώνω ότι έχω ήδη εμπειρία από αντίστοιχες εκπαιδευτικές πρακτικές στην εξ αποστάσεως επικοινωνία με μαθητές και σύντομα θα ξεκινήσουμε σε πειραματικό επίπεδο την επικοινωνία με συγκριμένη σχολική τάξη σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.

Οι εμπειρίες όλων είναι χρήσιμες ιδιαίτερα στις αχαρτογράφητες εκπαιδευτικές –κι όχι μόνο— καταστάσεις που ζούμε και δυστυχώς θα συνεχίσουμε να ζούμε για απρόβλεπτο χρονικό διάστημα.

Παραμείνετε αισιόδοξοι με πνευματική και σωματική ισορροπία. Δείτε εδώ και νέες οδηγίες του Οργανωτικού Συντονιστή

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *