Ο γρίφος της ημέρας – “Ο Έμπορος” (για δυνατούς λύτες)

’’Εμπορος ἠγόρασεν ἵππους καὶ βόας μαζῆ διὰ 1.770 τάλαντα καὶ ἐπλήρωσε δι’ ἕκαστον ἵππον 31 τάλαντα καὶ δι’ ἕκαστον βοὺν 21 τάλαντα.

Πὸσους ἵππους καὶ βόας ἠγόρασεν ;

Διευκρίνιση:

Σ. Σούτσου και Α. Ρίζου Ραγκαβή, Συλλογή προβλημάτων, τόμος Ι, Βασιλική τυπογραφία, Αθήνα, 1836, Πρόβλημα 24, σελίς 281.

Προτάθηκε από Carlo de Grandi

Attachments

5 Comments

 1. Kώστα καλημέρα και καλή εβδομάδα.
  Από τους 21 γρίφους που σου έστειλα χθες, διέγραψε τον 21ο, διότι αναρτήθηκε σήμερα.
  Επίσης στο σημερινό γράψε:
  “Προτάθηκε από Carlo de Grandi”
  Φιλικά,
  Carlo

 2. Έστω α ο αριθμός των ίππων και β ο αριθμός των βοών.
  Ισχύουν : 31*α + 21*β = 1770 και 0 < α < 58 και 0 < β < 85.

  31α + 21β = 1770
  31α + 31β – 10β = 1767 + 3
  31α + 31β – 1767 = 10β + 3
  31*(α + β – 57) = 10β + 3

  Ο αριθμός (10β+3) έχει ψηφίο μονάδων το 3, είναι πολλαπλάσιο του 31 και είναι μικρότερος του 853.
  Οι μοναδικοί τρεις αριθμοί που ικανοποιούν τα παραπάνω είναι οι 93, 403 και 713.

  Άρα 10β + 3 = 93 ή 10β + 3 = 403 ή 10β + 3 = 713
  10β = 90 ή 10β = 400 ή 10β = 710
  β = 9 ή β = 40 ή β = 71

  Αν β = 9, τότε α = 51, επομένως αγόρασε 51 ίππους και 9 βόες
  Αν β = 40, τότε α = 30, επομένως αγόρασε 30 ίππους και 40 βόες
  Αν β = 71, τότε α = 9, επομένως αγόρασε 9 ίππους και 71 βόες

 3. Το πρόβλημα έχει τρεις λύσεις:
  Λύση Ίπποι Βόδια
  1η 9 71
  2η 30 40
  3η 51 9
  Έστω «x» οι Ίπποι, και «y» τα βόδια. Βάσει των δεδομένων της εκφώνησης του προβλήματος έχουμε την εξίσωση:
  31x+21y=1.770 (1)
  31x+21y=1.770 —> 31x=1.770-21y —-> x=(1.770-21y)/31 (2)
  Διερεύνηση:
  Λύνουμε τον ένα άγνωστο συναρτήσει του άλλου και κάνουμε την διερεύνηση
  των ακέραιων ριζών. Η τιμή του “y” πρέπει να είναι ένας αριθμός θετικός και ακέραιος, συνεπώς δίνοντας στο «y» τις τιμές από το 1 έως το «n», με δοκιμές βλέπουμε ότι οι μοναδικές τιμές που ικανοποιούν τη συνθήκη και δίνουν ακέραιο αριθμό «x» είναι: y=71, 40, και 9 (4)
  Αντικαθιστούμε τη τιμή του “y” στη (2) κι’ έχουμε:
  (α) x=(1.770-21y)/31 —> x=[1.770-(21*71)]/31 —-> x=(1.770- 1.491)/31 —>
  x=279/31 —> x=9
  (β) x=(1.770-21y)/31 —-> x=[1.770-(21*40)]/31 —-> x=(1.770- 840)/31 —->
  x=930/31 —-> x=30
  (γ) x=(1.770-21y)/31 —-> x=[1.770-(21*9)]/31 —-> x=(1.770-189)/31 —–>
  x= 1.581/31 —-> x=51
  Επαλήθευση:
  (α)31x+21y=1.770 —-> [(31*9)+(21*71)]=1.770 —-> 279+1.491=1.770
  (β)31x+21y=1.770 —-> [(31*30)+(21*40)]=1.770 —–> 930+840=1.770
  (γ)31x+21y=1.770 —-> [(31*51)+(21*9)]=1.770 —–> 1.581+189=1.770 ο.ε.δ.

 4. Συμπληρωματική Λύση του Voulagx.
  Συμπληρωματικα στην ωραια λυση του κ.Κοθρη.
  Έστω α ο αριθμός των ίππων και β ο αριθμός των βοών.
  Ισχύουν : 31*α + 21*β = 1770 και 0 < α < 58 και 0 < β < 85.
  31α + 21β = 1770 (1)
  31α + 31β – 10β = 1767 + 3
  31α + 31β – 1767 = 10β + 3
  31*(α + β – 57) = 10β + 3 (2)
  Απο την σχεση (2) , εφαρμοζοντας το θεωρημα του K. Conrad, εχουμε:
  31/10β+3 31/β+(-3)*3=β-9 ( αφου: 31/10*(-3)-1=-31 )
  Εστω: 31λ=β-9 => 0 -9<31λ -9/31
  α=1581/31-21λ=> α=51-21λ
  Ωστε: α=51-21λ και: β=31λ+9, με λΕ{0,1,2}.
  Για λ=0: α=51-21*0=51, β=31*0+9=9
  Για λ=1: α=51-21*1=30, β=31*1+9=40
  Για λ=2: α=51-21*2=9, β=31*2+9=71
  ΥΓ: Το θεωρημα του K. Conrad στη σελιδα 14 του λινκ (Θεώρημα 4.6.):
  http://users.uoi.gr/abeligia/NumberTheory/NT2014/NT_TheoreticalTopics2014.pdf

 5. Λόγω του ότι υπήρξε πρόβλημα στην αντιγραφή αναρτώ εκ νέου τη λύση του Voulagx.
  Συμπληρωματική Λύση του Voulagx.
  Συμπληρωματικα στην ωραια λυση του κ.Κοθρη
  Έστω α ο αριθμός των ίππων και β ο αριθμός των βοών.
  Ισχύουν : 31*α + 21*β = 1770 και 0 < α < 58 και 0 < β < 85.
  31α + 21β = 1770 (1)
  31α + 31β – 10β = 1767 + 3
  31α + 31β – 1767 = 10β + 3
  31*(α + β – 57) = 10β + 3 (2)
  Απο την σχεση (2) , εφαρμοζοντας το θεωρημα του K. Conrad, εχουμε:
  31/10β+3 31/β+(-3)*3=β-9 ( αφου: 31/10*(-3)-1=-31 )
  Εστω: 31λ=β-9 . Τοτε:
  0<β=31λ+9<85
  -9<31λ<76
  -9/31<λ<76/31=2,45..
  άρα λΕ{0,1,2}.
  Αντικαθιστωντας το: β=31λ+9 στην (1) εχουμε:
  31α=1770-21β=1770-21*(31λ+9)=1770-21*31λ-21*9=1581-21*31λ
  α=1581/31-21λ
  α=51-21λ
  Ωστε: α=51-21λ και: β=31λ+9, με λΕ{0,1,2}.
  Για λ=0: α=51-21*0=51, β=31*0+9=9
  Για λ=1: α=51-21*1=30, β=31*1+9=40
  Για λ=2: α=51-21*2=9, β=31*2+9=71
  ΥΓ: Το θεωρημα του K. Conrad στη σελιδα 14 του λινκ (Θεώρημα 4.6.):
  http://users.uoi.gr/abeligia/NumberTheory/NT2014/NT_TheoreticalTopics2014.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*