Ο γρίφος της ημέρας – “Υπολογίστε το εμβαδόν ” (για δυνατούς λύτες)

Κάθε τετράγωνο  από τα τέσσερα του σχήματος έχει πλευρά 1 m .

Να βρεθεί το εμβαδό του λευκού χωρίου

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

3 Comments

  1. Η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το πάνω όριο του χωρίου μείον η περιοχή που βρίσκεται κάτω από το κάτω όριο του χωρίου.
    π – π/4 – 1 – (1-π/4) = π-2

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*