Ο γρίφος της ημέρας – “2018!” (για πολύ δυνατούς λύτες)

Να βρείτε το τελευταίο ψηφίο του  αριθμού

                                                         1!+2!+3!+…+2017!+2018!

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

2 Comments

  1. Οι αριθμοί 5!, 6!,…2018! είναι πολλαπλάσια του 10 και τελειώνουν σε 0.
    Το τελευταίο ψηφίο το καθορίζουν οι 1!=1,2!=2,3!=6 και 4!=24 που εχουν άθροισμα 33.
    Επομένως το τελευταίο ψηφίο του αθροίσμστος είναι 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*