Ο πρόεδρος της ΑΣΠΑΙΤΕ απαντάει στην ΕΛΜΕ Πειραιά και στην καταγγελία για επιβολή διδάκτρων

Σε απάντηση ανακοίνωσης της ΕΛΜΕ Πειραιά, με την οποία καταγγέλλεται η ΑΣΠΑΙΤΕ για επιβολή διδάκτρων και η οποία ουδέποτε κοινοποιήθηκε στην ΑΣΠΑΙΤΕ, θα θέλαμε να ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

Η Ανωτάτη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ), δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 5 του ν.3027/2002 (Α’ 152) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν.4186/2013 και ισχύει σήμερα, δύναται με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ) να οργανώνει και να λειτουργεί αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς ή υποψήφιους εκπαιδευτικούς. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΣΠΑΙΤΕ από το 2013 υλοποιεί κατ’ έτος και με επιτυχία το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) το οποίο απευθύνεται σε αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και απονέμει Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας. Το ΕΠΠΑΙΚ είναι αυτοχρηματοδοτούμενο, λειτουργεί σε 12 πόλεις της χώρας εκπαιδεύοντας περί τους 2000 πτυχιούχους ετησίως, τα δε έσοδα από τα τέλη διατίθενται κατ’ αποκλειστικότητα για το διδακτικό και λειτουργικό κόστος του προγράμματος.

Από το καλοκαίρι του 2016 η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων (ΠΕΤΕΕΜ) καθώς και τοπικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ01/ΔΕ01 έθεσαν επιτακτικά στην ΑΣΠΑΙΤΕ και στο ΥΠΠΕΘ το αίτημα της επιμόρφωσης των μονίμων εκπαιδευτικών του κλάδου μέσα από ένα διετές ή ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης. Μετά από μελέτη των σχετικών αιτημάτων και πρόταση της ΑΣΠΑΙΤΕ, το ΥΠΠΕΘ, ανταποκρινόμενο θετικά στα σχετικά αιτήματα και με στόχο να διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου γνώσεις ώστε να ανταποκρίνονται με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας, συγκρότησε τριμερή επιτροπή μελέτης (ΥΠΠΕΘ- ΑΣΠΑΙΤΕ-ΠΕΤΕΕΜ) στην οποία ανατέθηκε η διαμόρφωση σχετικής πρότασης. Τον Ιούλιο του 2017 το ΥΠΠΕΘ, λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα της επιτροπής, εισηγήθηκε στην ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ την υλοποίηση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 ετήσιου προγράμματος επιμόρφωσης για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς του ΥΠΠΕΘ κλάδων ΤΕ01 και ΔΕ01 που επιθυμούν να αποκτήσουν πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας.

Με τη με αριθμό 32/15-9-2017 απόφασή της η Διοικούσα Επιτροπή της ΑΣΠΑΙΤΕ αποφάσισε σύμφωνα με τον νόμο την οργάνωση και υλοποίηση ετήσιου αυτοχρηματοδοτούμενου επιμορφωτικού προγράμματος με τίτλο «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Επιμόρφωσης Μονίμων Εκπαιδευτικών ΤΕ01/ΔΕ01 (ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ)» με επιστημονική ευθύνη του Παιδαγωγικού Τμήματος της ΑΣΠΑΙΤΕ. Το πρόγραμμα μαθημάτων του ΕΠΠΕΜΕ-ΤΕ/ΔΕ είναι ταυτόσημο με το πρόγραμμα του ΕΠΠΑΙΚ, προσαρμοσμένο, όπου απαιτείται, στις ανάγκες των προς επιμόρφωση εν ενεργεία εκπαιδευτικών που το παρακολουθούν. Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα παραμένει στο ίδιο ύψος με το κόστος συμμετοχής στο ΕΠΠΑΙΚ, για τους λόγους που έχουν ήδη αναλυθεί ανωτέρω αλλά επιπλέον και για λόγους ίσης μεταχείρισης πολιτών. Οι εκπαιδευτικοί που παρακολουθούν το πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί, μετά από αίτηση τους, σε σχετικές λίστες του ΥΠΠΕΘ και έχουν ανταποκριθεί, αυτοβούλως, με έγγραφη αίτησή τους σε Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εγγραφής στο ΕΠΠΕΜΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ στην οποία εκτίθενται με σαφήνεια οι όροι συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Η ΑΣΠΑΙΤΕ παραμένει ανοικτή στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό διάλογο και ανταποκρίνεται με ρεαλισμό στις προκλήσεις και απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ
Καθηγητής Ι. Σαριδάκης

πηγή

Attachments

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *