Προκήρυξη για 29 θέσεις Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε την προκήρυξη πλήρωσης είκοσι εννέα (29) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής , με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Δεκέμβριο 2017 και τον Ιανουάριο 2018. 

Αναλυτικότερα:

1. Όσον αφορά στην 18η Δεκεμβρίου 2017, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιώv (CNECT.Η

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (CΟMP.Β.

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (FISMA.E.

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και ΜΜΕ (GROW.C.1) Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.C.2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.B.

Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας (RTD.J.

Μία θέση στη Γενική Γραμματεία (SG.C.

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (TRADE.G.2)

2. Όσον αφορά στην 25η Ιανουαρίου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών CNECT-E-2_EN(cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.

2) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού(COMP.D.

6) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.04) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης (DEVCO.Α.5) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HR.) Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.H.R.

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN.L.

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.Ε.

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.F.

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.F.3)

Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία Eurostat (ESTAT.G.

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.Α.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων (HOME.D.1)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και Καταναλωτών (JUST.C.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (ΜΟVE.D.2)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.5)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.D.4)

Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου (ΤRADE.F.1)

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templates-instructions στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Οι προκηρύξεις για τις θέσεις των Εθνικών Εμπειρογνωμόνων, στις οποίες προσδιορίζονται τόσο τα καθήκοντα, όσο και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι δημοσιεύονται και στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης www.minadmin.gov.gr στην ενότητα Προκηρύξεις/Προσωπικό/Αποσπάσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *