Πρόσληψη 3 ατόμων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Συμβάσεις εργασίας για 3 άτομα σχετικά με τις επιστήμες οικονομίας και διοίκησης 


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τρείς (3) συνεργάτες στις Δομές Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την από 17/01/2018 απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2017-18 (ΑΔΑ: ΩΨΡ8469Β4Μ-5ΡΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στους ως άνω συνεργάτες είναι η «Υποστήριξη διοικητικών αναγκών του ΕΛΚΕ και των Δομών Κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
– Πτυχίο Επιστημών Διοίκησης ή Οικονομίας πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
– Προϋπηρεσία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Δομές Κατάρτισης ή/και Δια Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου.
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (αναγκαίο, αλλά δεν αξιολογείται περιατέρω).
– Γνώση χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: (α) επεξεργασία κειμένου, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου (αναγκαίο, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203839 (ώρες 10:00-12:00), αρμόδια κα. Σταυρούλα Παρσαλίδου.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ: http://rc.aueb.gr 

Καταληκτική ημερομηνία: Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *