Συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή για να εξετάζει την συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων

Ειδική  Επιτροπή  συγκροτήθηκε στο στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), προκειμένου να εξετάσει τις ενστάσεις  για τη  συνάφεια των  μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών των υπαλλήλων που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α΄176) «μισθολογικά κλιμάκια των υπαλλήλων».

Η Επιτροπή,   από:

-Ένα (1) μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ως Πρόεδρο, με τον νόμιμο αναπληρωτή του,
– Δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., ως Μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους,

Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής

 

πηγή

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*