Συνδικαλιστικές άδειες σε εκπαιδευτικούς μετ’ αποδοχών

Συνδικαλιστικές άδειες μετ’ αποδοχών θα χορηγεί το υπουργείο Παιδείας, σε μέλη Πρωτοβάθμιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των εκπαιδευτικών.

Εφαρμόζοντας τις διατάξεις του άρ. 19 του ν.4472/2017 (ΦΕΚ 74 Α’), οι αρμόδιες υπηρεσίες ερμήνευσαν κατ’ αυτό τον τρόπο την σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας (αρ. Οικ. 24135/458/25-05-2017) (ΑΔΑ: 7ΓΥΩ465Θ1Ω-ΚΒΓ) ερμηνευτική εγκύκλιο.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*