Χάρτης: Αυτές είναι οι πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου.

Όπως και πέρυσι, έτσι και εφέτος ο οργανισμός International SOS and Control Risks εξέδωσε χάρτη-γράφημα με τις πιο επικίνδυνες περιοχές του κόσμου.

Εάν λοιπόν σχεδιάζετε κάποιο ταξίδι, συμβουλευτείτε τον παρακάτω χάρτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα δεδομένα περιέχουν αναλύσεις και στοιχεία από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΠΟΕ, ενώ λαμβάνονται υπ΄όψιν τόσο οι φυσικοί κίνδυνοι, όσο και υγειονομικές συνθήκες και, φυσικά, η ύπαρξη ένοπλων συρράξεων.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*