3 προσλήψεις στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) .προτίθεται να συνάψει τρεις (3) συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4836/2016) μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+ 2017-2018 (2017-1-EL01-KA103-035276)», και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση

Θέση 1
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
– Τεκμηριωμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Internet & Outlook).
– Τεκμηριωμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ (ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

Θέση 2
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ
– Τεκμηριωμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ (ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

Θέση 3
Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ συναφές με το αντικείμενο της θέσης
– Τεκμηριωμένη εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ (ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων
– Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές (για τους άνδρες).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 2102896970.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *