38.000 διατριβές στη διάθεση του κοινού για ανάγνωση και μελέτη


Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών


Στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από Έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.

Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Πατήστε ΕΔΩ για να μεταφερθείτε στη βάση που φιλοξενεί τις διδακτορικές διατριβές

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*