Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική

«2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για μαθητές/τριες Δ.Ε. από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) – σχ. έτ. 2018-2019»

Σχετικό έγγραφο: το με αρ. πρ. 221184/Δ2/21-12-2018 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 61/20-12-2018 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική για μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που προκηρύσσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Ανάπτυξη της στατιστικής παιδείας στην Ελλάδα».

Σκοπός του Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική είναι να κινήσει το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών/τριών για τη στατιστική επιστήμη, τον τρόπο παραγωγής και τη χρήση των επίσημων στατιστικών στην καθημερινότητά τους, αλλά και να αναδείξει την αξία των επίσημων στατιστικών και σε άλλους τομείς, όπως στην οικονομία και τη χάραξη πολιτικής.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν νέες μεθόδους και εργαλεία για τη διδασκαλία της στατιστικής επιστήμης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν ομάδες 1-3 μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

 1η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ηλικίας συνήθως 1618 ετών)

 2η κατηγορία: Μαθητές/τριες Γυμνασίου (ηλικίας συνήθως 14-16 ετών)

Σε κάθε ομάδα θα συμμετέχει ένας/μία καθηγητής/τρια, ο/η οποίος/α θα εγγράφει τους/τις μαθητές/τριες στον διαγωνισμό, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα παρέχει πληροφορίες για όλους τους/τις μαθητές/τριες της ομάδας, θα επιβλέπει την εργασία τους και θα τους καθοδηγεί καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Δύο νικητήριες ομάδες του εθνικού διαγωνισμού από κάθε κατηγορία συμμετεχόντων/ουσών θα συμμετάσχουν στον «Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό στη Στατιστική», που θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην αγγλική γλώσσα, τους μήνες Απρίλιο-Μάιο 2019. Βραβεία θα απονεμηθούν στις νικήτριες ομάδες, τόσο του εθνικού όσο και του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον εν λόγω Πανελλήνιο Διαγωνισμό στη Στατιστική, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως οι ημερομηνίες – ορόσημα, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τους δύο Διαγωνισμούς, μπορείτε να αναζητήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.statistics.gr/el/statistics-competition-2019 .

Οι εγγραφές των ομάδων ξεκινούν από 23 Οκτωβρίου 2018 και ολοκληρώνονται στις 27 Ιανουαρίου 2019. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τυχόν ερωτήσεις στη λειτουργική ηλεκτρονική διεύθυνση StatisticsCompetition@statistics.gr, καθώς και να επικοινωνούν με την κ. Νεκταρία Τσιλιγκάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Συντονίστρια του ESS-VIP DIGICOM, στο τηλ.: 213135.2184.
Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί με τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις:

 η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική,

 οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών να έχουν ενημερωθεί και να εκφράσουν τη σύμφωνη γνώμη τους για τη συμμετοχή των παιδιών τους στον διαγωνισμό καθώς και για τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού,

 να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/τριες (και τους γονείς και κηδεμόνες τους),

 δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση διαφήμιση προϊόντων/φορέων/ υπηρεσιών εντός του περιεχομένου του διαγωνισμού,

 οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες των διαγωνισμών να γίνουν με την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους,

 η όλη διενέργεια των διαγωνισμών (αξιολόγηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί με ευθύνη της ΕΛΣΤΑΤ και σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών, σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού,

 να δημοσιοποιηθούν προς το ΙΕΠ αναλυτικά ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά – διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σημειώνεται ότι η μετακίνηση και η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον εν λόγω μαθητικό διαγωνισμό θα γίνει χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *