Τα πέντε τμήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής και τα 5 με την χαμηλότερη βαθμολογία, ανά επιστημονικό πεδίο

Τα πέντε (5) πρώτα τμήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής (Βάση) και τα 5 τελευταία τμήματα με την χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής (Βάση), ανά επιστημονικό πεδίο.

Στις παρακάτω λίστες ανά επιστημονικό πεδίο συμπεριλαμβάνονται και οι Σχολές και τα Τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα τους ενός επιστημονικού πεδίου. Επίσης εκτός των Πανεπιστημιακών τμημάτων περιέχονται και οι  Στρατιωτικές – Αστυνομικές Σχολές, Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Εκκλησιαστικής Ακαδημίας κτλ για τις οποίες η εισαγωγή έγινε με τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2019.

1ο  Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες

Σχολές και Τμήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής (Βάση)

Κωδ.

Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

 

Ίδρυμα Επιστ. Πεδία Eιδ. Μαθ. Θέσεις Εισακτ.

2019

Βάση

2019

Παρατηρήσεις
0127

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (3) 201 18.633
ο129

Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. (3) 153 19.312
0866

Στρατ.–Στρατ. Νομ. Συμβ. (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

(12) 8 18.735
0875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

(12) 1 19.097
0877

Σχολή Ανθυποπυραγών

2ο-4ο (13) 15 18.367

Σχολές και Τμήματα με την χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής  (Βάση)

Κωδ.

Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

 

Ίδρυμα Επιστ. Πεδία Eιδ. Μαθ. Θέσεις Εισακτ.

2019

Βάση

2019

Παρατηρήσεις
0133

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. (4) 105 5.580
0183

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (7) 76 6.817
0182

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. (6) 76 6.980
0139

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. (6) 85 4.016 1η
416

 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηράκλειο Κρήτης

(16) 54 7.657

2ο  Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες

Σχολές και Τμήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής (Βάση)

Κωδ. Μηχ

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

Ίδρυμα Επιστ. Πεδία Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.

2019

Βάση

2019

Παρατηρήσεις
0231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. (1) 86 19.050
0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

Ε.Μ.Π. 220 18.314
0826

Ικάρων (ΣΙ) – Μηχανικοί (ΣΜΑ)

(12) 9 18.576
0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

1ο-4ο (12) 31 18.241
0877

Σχολή Ανθυποπυραγών

2ο-4ο (13) 15 18.367

Σχολές και Τμήματα με την χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής  (Βάση)

Κωδ. Μηχ Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης Ίδρυμα Επιστ. Πεδία Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.

2019

Βάση

2019

Παρατηρήσεις
1226

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4ο (1) 83 5.111
0344

Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 211 6.160
1664

Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο) 

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4ο 128 5.182
0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 4ο 198 5.148
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 128 5.861
1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4ο 224 5.861

3ου  Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Υγείας και Ζωής

Σχολές και Τμήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής (Βάση)

Κωδ. Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.  2019 Βάση

2019

Παρατηρήσεις
0295

Ιατρικής (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. 140 18.724
0297

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

Α.Π.Θ. 131 18.585
0299

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πατρών 136 18.398
0831

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

17 18.674
0836

Οδοντιατρικό  (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη

2 18.490

Σχολές και Τμήματα με την χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής  (Βάση)

Κωδ. Μηχ. Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.  2019 Βάση

2019

Παρατηρήσεις
1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2ο–4ο 184 6.658
1280

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών 2ο 168 7.103
1276

Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας  & Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πατρών 2ο 152 6.241
1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο 2ο 184 6.738
0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2ο 78 7.353

4ο  Επιστημονικό Πεδίο:  Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής

Σχολές και Τμήματα με την μεγαλύτερη βαθμολογία εισαγωγής (Βάση)

Κωδ. Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.  2019 Βάση 2019 Παρατηρήσεις
 
0161

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδονίας 1ο (9) 140 16.937
0355

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιώς 1ο (9) 127 18.163
0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

Ε.Κ.Π.Α. ΟΛΑ (11) 131 17.501
0867

Οικονομικό (Σ.Σ.Α.Σ.) (Θεσσαλονίκη)

  11 18.586
0877

Σχολή Ανθυποπυραγών

1ο-2ο   15 18.367
0876

Σχολή Πυροσβεστών

1ο-2ο   79 17.312

Σχολές και Τμήματα με την χαμηλότερη βαθμολογία εισαγωγής  (Βάση)

Κωδ. Μηχ.

Ονομασία Τμήματος – Εισαγωγικής κατεύθυνσης

Ίδρυμα Επιστ.

Πεδία

Ειδ.

Μαθ.

Θέσεις Εισακτ.  2019 Βάση 2019 Παρατηρήσεις
 
0346

Διοίκηση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πατρών 165 4.860
1656

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 184 4.737
1543

Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) 

Παν. Δυτ. Μακεδ.   256 4.092
1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν.   176 4.308
1547

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2ο   240 4.846

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *