Τρόποι αντιμετώπισης του άγχους των Εκπαιδευτικών – Διαχείριση

Της Ιωάννας Μήλιου

Εκπαιδευτικού

Ο Dunham (1994) διερεύνησε τις τεχνικές μείωσης του άγχους που χρησιμοποιούν οι  διευθυντές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.Παραδείγματα που αναφέρουν οι διευθυντές για μείωση του δικού τους άγχους περιλαμβάνουν: καλές σχέσεις με το προσωπικό, συζητήσεις με τους βοηθούς διευθυντές για τα διάφορα  προβλήματα του σχολείου, εμπλοκή και ενημέρωση των μεγαλύτερων μαθητών σε θέματα που τους αφορούν.

Άλλες στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι διευθυντές, περιλαμβάνουν δίκτυα υποστήριξης από την οικογένεια και τους φίλους, τη σωματική άσκηση και τη διατήρηση ενός προσεκτικού ισοζυγίου μεταξύ σπιτιού και εργασίας  (Day,  Harris, Hadfield, Tolley & Beresford, 2000. Whan, 1988).(όπως παρατίθεται στο Τσιάκκιρος & Π. Πασιαρδής ).

Η διαχείριση του άγχους αποτελεί μια διάσταση από την επιτυχία της οποίας εξαρτάται η περαιτέρω εξέλιξη του προβλήματος και στην οποία μέχρι σήμερα οι διάφορες έρευνες που έγιναν κατά καιρούς έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Αν το άτομο δεν καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά το επαγγελματικό του άγχος, τότε πιστεύεται ότι σταδιακά θα οδηγηθεί σε δυσάρεστες συνέπειες, που έχουν να κάνουν κυρίως με τη σωματική και την ψυχική του υγεία.

Σύμφωνα με την (Allison, 1997) όπως παρατίθεται στο Τσιάκκιρος & Π. Πασιαρδής Οι διευθυντές που θέτουν ρεαλιστικούς στόχους, προσεγγίζουν τα προβλήματα αισιόδοξα και αντικειμενικά, απασχολούνται με δραστηριότητες που υποστηρίζουν την πνευματική ανάπτυξη, κάνουν διακοπές μικρής διάρκειας και εμπλέκονται ενεργά στις κοινότητές τους, βρέθηκε να έχουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα άγχους. Αντίθετα, οι διευθυντές που ανέφεραν ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις της εργασίας τους με το  να εργάζονται περισσότερο, με το να μιλούν με άλλους διευθυντές και να απομακρύνονται από τις καταστάσεις, βρέθηκε να έχουν μεγαλύτερα επίπεδα άγχους. Η ορθή λήψη μέτρων και ο καλός προγραμματισμός , αποτελούν τις κοινές στρατηγικές αντιμετώπισης που χρησιμοποιούνται από όλους, για να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις.

       Αυτό που προκαλεί άγχος στους διευθυντές  είναι η πίεση χρόνου,  τα πολλά αντικείμενα εργασίας και παράλληλα η προσπάθεια τους για δημιουργία καλών σχέσεων με καθηγητές και μαθητές. Ως προς την αντιμετώπιση χρειάζεται  καλός προγραμματισμός και η δημιουργία θετικού κλίματος.

Ακόμη το άγχος επηρεάζει την προσωπική τους ζωή και μειώνει την επαγγελματική τους απόδοση. Οι εκπαιδευτικοί προτείνουν να γίνεται επιμόρφωση ώστε να καταστούν ικανοί στην επίλυση αγχωτικών  καταστάσεων. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά μία Διευθύντρια προτείνει:  «Παρακολούθηση προγραμμάτων διαχείρισης άγχους από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα δηλαδή από στελέχη εκπαίδευσης  καθηγητές και  γονείς».

Οι πηγές άγχους των διευθυντών της δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης προκαλούνται και από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας με τα περιορισμένα χρονοδιαγράμματα, σύμφωνα με τον Κουτούζη το «Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατατάσσεται στο «γραφειοκρατικό» μοντέλο διοίκησης.

Το παραπάνω γεγονός έχει ως άμεσο αποτέλεσμα περίπλοκες τυπικές διαδικασίες που υπαγορεύονται από Νόμους, Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκυκλίους. Όλα αυτά παρά τη ρητορική της αποκέντρωσης που κατά καιρούς ανασύρεται στη χώρα μας και παρά τις κάποιες νομοθετικές προσπάθειες που επίσης έχουν γίνει».

 Επίσης πρέπει να επισημάνουμε κάτι που μέχρι τώρα δεν αναφέρθηκε σε άλλη έρευνα και αυτό έχει να κάνει με τις καταλήψεις των μαθητών που δυστυχώς τα τελευταία χρόνια τείνει να δημιουργήσει μια πάγια κατάσταση στο ελληνικό σχολείο και ιδιαίτερα στα ΕΠΑ.Λ

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν με τις προτάσεις των: Παπαγιάννη Α & Ρέππα Γ όπου προτείνουν:

  • εξασφάλιση διαρκούς κατάρτισης πάνω στα νέα δεδομένα
  • εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων μέσων και υλικών για αποτελεσματικότερη διδασκαλία
  • μέριμνα για την ικανοποίηση των επαγγελματικών φιλοδοξιών
  • παροχή ικανοποιητικών αποδοχών και ύπαρξη μέριμνας για ηθικές ικανοποιήσεις
  • συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου και γενικότερα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Η παραπάνω εργασία αποτελεί τμήμα εργασίας στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού  “Ηγεσία και Διοίκηση στην Εκπαίδευση”

.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *