Σεμινάριο με θέμα: «Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση ΤΠΕ»

Σεμινάριο με θέμα:

«Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση ΤΠΕ»

 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Δασκάλων κ. Δημοσθένης Χατζηλέλεκας  σε συνεργασία με τον Συντονιστή Μαθηματικών κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας θα πραγματοποιήσουν επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα: «Η Διδασκαλία των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο με τη χρήση ΤΠΕ» .

Την επιμόρφωση θα πραγματοποιήσει ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Μαθηματικών στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Μπουραζάνας, ο οποίος έχει υλοποιήσει εκπαιδευτικά πακέτα του Υπουργείο Παιδείας, για τη διδασκαλία των Μαθηματικών με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο είναι ελεύθερο να το παρακολουθήσει όποιος επιθυμεί και  θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2023 από τις 19:00 έως 20:30, στην ηλεκτρονική αίθουσα:

https://minedu-primary2.webex.com/meet/dichatzi

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις, αλλά και να πραγματοποιήσουν όλες τις δραστηριότητες που θα παρουσιαστούν.

Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Απάντηση