Ο γρίφος της ημέρας – «Η Θέση» (για καλούς λύτες)

 

Ο κ. Πέτρος ταξιδεύει από την Αθήνα για  τη  Λάρισα µε  το  τρένο.

Μία ώρα μετά την αναχώρηση σηκώνεται απ’ τη θέση του και προχωρά τρία βαγόνια προς τα εμπρός, όπου βρίσκεται το bar του τρένου.

Εκεί συναντά ένα παλιό γνωστό, τον κ. Μανώλη.

Αφού πίνουν τον καφέ τους, αποφασίζουν να καθίσουν μαζί για το υπόλοιπο ταξίδι, ώστε να θυμηθούν τα «παλιά».

Έτσι, πηγαίνουν πέντε βαγόνια προς τα πίσω, όπου είναι η θέση του κ. Μανώλη.

Όμως δίπλα στη θέση του κ. Μανώλη δεν υπάρχει άλλη ελεύθερη για να καθίσουν μαζί.

Τελικά, αφού προχώρησαν επτά βαγόνια προς τα εμπρός, βρίσκουν δύο διπλανές, ελεύθερες θέσεις στο δεύτερο βαγόνι του τρένου.

Σε ποιο βαγόνι ήταν η αρχική θέση του κ. Πέτρου;

 

Προτάθηκε από Carlo de Grandi

3 σχόλια

 1. Μάνος Κοθρής

  Ν : Βαγόνι του κ.Πέτρου
  Ν-3 : Βαγόνι με το μπαρ
  Ν-3+5 = Ν+2 : Βαγόνι του κ.Μανώλη
  Ν+2-7 = Ν-5 : Βαγόνι που κάθισαν

  Ν-5 = 2 -> Ν = 7

  Επομένως η αρχική θέση του κ.Πέτρου ήταν στο 7ο βαγόνι.

 2. Carlo de Grandi

  Η αρχική θέση του κ. Πέτρου ήταν στο έβδομο βαγόνι.
  Πρώτο Βαγόνι: Η ατμομηχανή.
  Δεύτερο Βαγόνι: Όπου κάθισαν ο κ. Πέτρου με τον κ. Μανώλη.
  Τέταρτο Βαγόνι: Το Μπαρ.
  Έβδομο Βαγόνι: Αρχική θέση του κ. Πέτρου.
  Ένατο Βαγόνι: Η θέση του κ. Μανώλη.

Απάντηση