Ο γρίφος της ημέρας – “Ο πίνακας ” (για πολύ δυνατούς λύτες)

 

Στον πίνακα τον Λένου Πινέλου με τίτλο Κύκλος μπλε, να βρείτε την ακτίνα του μπλε κύκλου.   

(Το σημείο Α απέχει από την πλευρές αποστάσεις 12 και 16 cm αντίστοιχα και ο κύκλος εφάπτεται στις πλευρές)

 

 

 

Προτάθηκε από Αθανάσιο Δρούγα

4 σχόλια

  1. Θανάσης Παπαδημητρίου

    (R-16)^2 + (R-12)^2 = R^2 με R>16 =>
    R = 28+8*ρίζα6 cm = 47,6 cm περίπου

  2. Θανάσης Παπαδημητρίου

    Πλησιάζουμε αισίως στο ‘άκρον άωτον’ της γρηγοράδας: λύσεις που προηγούνται και αυτών των εκφωνήσεων?

Απάντηση