Αλλάξτε χέρι στο γράψιμο!

Για να καταλάβετε την αίσθηση ματαίωσης που έχει ένα δυσλεξικό παιδί όταν προσπαθεί να γράψει, προσπαθήστε για μια ημέρα να γράφετε με το χέρι που δεν σας βολεύει.

Παρατηρήστε προσεκτικά τις αντιδράσεις του συντρόφου, των συναδέλφων ή των φίλων σας ενώ προσπαθείτε να γράψετε. Είναι απίθανο να μη σας κοιτάξουν περίεργα και να μη σχολιάσουν τα ορνιθοσκαλίσματά σας που θυμίζουν γράμματα νηπίου. Πώς νιώθετε με τις αντιδράσεις των άλλων; Χρειάζεστε πολύ περισσότερο χρόνο για να γράψετε;

Η τσαπατσούλικη γραφή είναι χαρακτηριστικό πολλών δυσλεξικών παιδιών, και οι δυσκολίες που αντιμετωπίσατε κάνοντας την άσκηση αυτή, είναι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

 

Απάντηση