ΕΡΕΥΝΑ: Πόσο κοστίζει η εκπαίδευση στην ΕΕ;

Το 2016, σχεδόν το ένα τρίτο των απασχολουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης σχετικά με την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει την ανεπίσημη επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και επίσημα μαθήματα και σεμινάρια, τα οποία βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τα προσόντα για επαγγελματικούς λόγους.

Οι Κάτω Χώρες (61%), η Σουηδία (59%) και η Φινλανδία (58%) είχαν τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση. Τα χαμηλότερα ποσοστά ήταν στην Ελλάδα και τη Ρουμανία (8% το καθένα) καθώς και στην Ιταλία (11%). Τα ποσοστά συμμετοχής στην εκπαίδευση που σχετίζεται με την εργασία τείνουν να αυξάνονται μαζί με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Το ποσοστό είναι υψηλότερο για τους απασχολούμενους με τριτοβάθμια εκπαίδευση (46%) από ό, τι για τους μαθητές με ανώτερη δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση (28%). Όσοι έχουν επίπεδο εκπαίδευσης χαμηλότερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτογενές ή μικρότερο (16%) συμμετέχουν λιγότερο στην κατάρτιση που σχετίζεται με την εργασία.

Από την άποψη της ηλικιακής ομάδας, η συμμετοχή στην κατάρτιση που σχετίζεται με την εργασία είναι υψηλότερη μεταξύ των απασχολουμένων ηλικίας 25-34 ετών (36%) από ό, τι για τις ηλικιακές ομάδες 19-24 (32%) και 35-64 (31%).

Σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη, το μερίδιο των γυναικών στην απασχόληση που παρακολουθούν εκπαίδευση σχετική με την εργασία είναι υψηλότερο από το μερίδιο των ανδρών, με τις μεγαλύτερες διαφορές να παρατηρούνται στη Λιθουανία (44% στις γυναίκες έναντι 31% στους άνδρες), στην Εσθονία (51% σε σύγκριση με το 39% των ανδρών) και τη Λετονία (39% γυναίκες έναντι 29% άνδρες).Ο συνηθέστερος λόγος μη συμμετοχής στην εκπαίδευση είναι αυτός του χρόνου. Δεκαεπτά κράτη μέλη το επικαλούνται ως κύριο λόγο, με τις υψηλότερες αναλογίες να καταγράφονται στο Ηνωμένο Βασίλειο (98%), στην Ελλάδα (79%), στην Πολωνία και στη Σλοβενία ??(60% το καθένα).

Η έλλειψη ενδιαφέροντος ήταν ο επικρατούς λόγος στη Λετονία (32%), στην Αυστρία (28%) και στην Ισπανία (27%), ενώ η Εσθονία (49%), η Γαλλία (41%) και η Γερμανία (25% από τον εργοδότη. Οι «άλλοι λόγοι» ότι δεν συμμετείχαν σε εκπαίδευση σχετική με την εργασία αναφέρθηκαν πιο συχνά από αυτούς που απασχολούνται στην Κροατία (38%), τη Φινλανδία (34%) και τη Λιθουανία (25%). Η Σουηδία (30%) δήλωσε κυρίως ότι η έλλειψη κατάλληλων προγραμμάτων ήταν ένας περιορισμός και στη Δανία οι οικονομικοί περιορισμοί (27%) ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο δεν αφορούσε την επαγγελματική κατάρτιση.

Σχεδόν εννέα στα δέκα νοικοκυριά στην Ελλάδα δυσκολεύονται να σηκώσουν το βάρος από το κόστος της εκπαίδευσης, όπως προκύπτει από στοιχεία της Eurostat. Οι Έλληνες αισθάνονται τη μεγαλύτερη πίεση μεταξύ των Ευρωπαίων σε αυτό το πεδίο, ενώ σοβαρές δυσκολίες αντιμετωπίζουν επίσης Κύπριοι, Ρουμάνοι και Κροάτες.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή στατιστική υπηρεσία, συνολικά στην Ε.Ε. των 28 κρατών-μελών, η πλειονότητα (59%) των νοικοκυριών μπορούσαν το 2016 να αντεπεξέλθουν στο κόστος της επίσημης εκπαίδευσης σχετικά εύκολα (26%), εύκολα (20%) ή πολύ εύκολα (13%).  Το 41% των νοικοκυριών, ωστόσο, δήλωνε μερική (22%), μέτρια (12%) ή μεγάλη (7%) δυσκολία να σηκώσει το σχετικό βάρος.

Στο κόστος περιλαμβάνονται δίδακτρα, βιβλία, κόστη εξετάσεων, σχολικά ταξίδια και άλλα αναγκαία έξοδα για μαθητές και φοιτητές. Η εικόνα είναι πιο ζοφερή στους «συνήθεις υπόπτους». Στην Ελλάδα το 89% των νοικοκυριών σηκώνουν με δυσκολία το βάρος, στην Κύπρο το 82%, στη Ρουμανία το 78% και στην Κροατία το 77%. Στον αντίποδα βρίσκεται η Φινλανδία, όπου για το 87% των νοικοκυριών το κόστος της εκπαίδευσης είναι εύκολα διαχειρίσιμο. Ακολουθούν η Σουηδία και η Γερμανία με το αντίστοιχο ποσοστό να είναι στο 85%.

πηγή

Απάντηση