Ο άνθρωπος που φοβόταν την πτώση. Αριστουργηματικό βίντεο για τις φοβίες και την επίδραση στη ζωή μας.

 

“Ivor’s life is turned upside down after a falling plant pot sparks a series of paranoid reactions.”

Graduation film from Newport Film School. Created in eight months. Shot with a Canon 5D and DragonFrame. Almost everything made from cardboard.

 

Απάντηση