Τι θα ισχύσει για τους κατόχους παιδαγωγικής επάρκειας- Δείτε την τροπολογία

Παιδαγωγική επάρκεια: Σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή, σε σχέση με ότι είχαμε δει έως και την διαβούλευση πρόσθετο προσόν θα αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Όσοι τη διαθέτουν πριν τη λήξη της προθεσμίας των  αιτήσεων προτάσσονται των υποψηφίων, αναφέρει το σχετικό άρθρο στην τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα για το νέο σύστημα διορισμών.

2png
1-1_1
3

Απάντηση