Σχολές & Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η ακαδημαϊκή οργάνωση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μετά την δημοσίευση του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019) έχει ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (Βόλος)

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Γεωπονικών Επιστημών (Βόλος)

Πολυτεχνική Σχολή (Βόλος)

Σχολή Θετικών Επιστημών (Λαμία)

Σχολή Τεχνολογίας (Λάρισα)

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών (Λάρισα)

Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Διαιτολογίας

 

Τα νέα τμήματα έχουν θεσμοθετηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 τ.Α΄/29.01.2019).

Απάντηση