Ο γρίφος της ημέρας – Το οικόπεδο (Για καλούς λύτες)

untitled

Ο κύριος Κώστας πρέπει να μοιράσει το οικόπεδο που φαίνεται στο διπλανό σχήμα στα τέσσερα παιδιά του.

Κάθε παιδί θα πάρει οικόπεδο ιδίου σχήματος και μάλιστα ιδίου σχήματος με το αρχικό.

Μπορείτε να τον βοηθήσετε στο χωρισμό του  οικοπέδου.

1 σχόλιο

Απάντηση