Διαδικασίες εξετάσεων εισαγωγής φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα η Υπουργική Απόφαση Φ.253/69990/Α5  (ΦΕΚ  1736 τ.Β’/ 17.05.2019) σχετικά με τις Διαδικασίες διενέργειας των εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών.

Καθορίζονται οι διαδικασίες διενέργειας των κοινών ειδικών εξετάσεων για την εισαγωγή φοιτητών

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13) καθώς και η συγκρότηση, η σύνθεση, το πλαίσιο
λειτουργίας και οι αρμοδιότητες των οργάνων που θεσπίζονται προς το σκοπό της διεξαγωγής των εξετάσεων αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Πιο αναλυτικά η ανωτέρω  Υπουργική Απόφαση Φ.253/69990/Α5  (ΦΕΚ  1736 τ.Β’/ 17.05.2019) αναφέρεται στα παρακάτω θέματα:

 • Άρθρο 1: Πρόγραμμα εξετάσεων
 • Άρθρο 2: Εξεταστικά κέντρα
 • Άρθρο 3 Επόπτες εξετάσεων των μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
 • Άρθρο 4: Επιτροπές εξεταστικών κέντρων Ειδικών Εξετάσεων, Επιτηρητές
 • Άρθρο 5:  Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Άρθρο 6: Κεντρική Επιτροπή Ειδικών Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.Ε)
 • Άρθρο 7: Μητρώο Εξεταστών-Βαθμολογητών για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
 • Άρθρο 8: Επιτροπές Εξεταστών-Βαθμολογητών του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»
 • Άρθρο 9: Υποχρεώσεις Υποψηφίων
 • Άρθρο 10: Διαδικασία εξέτασης Υποψηφίων
 • Άρθρον 11: Επιτροπή Βαθμολογικών Κέντρων μαθήματος «Μουσική Αντίληψη και Γνώση»
 • Άρθρο 12: Επιτροπές εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Άρθρο 13: Διαδικασία Επιλογής Υποψηφίων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *