«Άλμα Αριστείας» το νέο ισχυρό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

«Άλμα Αριστείας» το νέο ισχυρό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δύο ημέρες πριν την ανακοίνωση των βαθμολογιών των υποψηφίων Πανελλαδικών εξετάσεων 2019 και η Πρυτανική Αρχή του ισχυρού και δυναμικού Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του τρίτου περιφερειακού σε επίπεδο χώρας, παρουσίασε σήμερα την αναπτυξιακή δομή των 35 τμημάτων– 17 εξ αυτών νέα τμήματα(καθώς και δυο γενικά τμήματα) τα είναι έτοιμα να υποδεχθούν τους 2845 φοιτητές/τριες – που λειτουργούν και αναπτύσσονται στις τέσσερις πρωτεύουσες της Θεσσαλίας Βόλο, Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα καθώς και στην Λαμία, με εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές.

Παραλλήλως δε θα ήταν αβλεψία να μην αναφερθούν και τα Ερευνητικά Ινστιτούτα που θα λειτουργήσουν για πρώτη φορά αξιοποιώντας το ερευνητικό δυναμικό του ΠΘ, ενώ κάτω από το Ερευνητικό Ινστιτούτο «ΙΑΣΩΝ» που θα λειτουργήσει στο ιστορικό κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης» του Βόλου, ήδη αναπτύσσονται 12 ερευνητικά  ινστιτούτα προσελκύοντας νέους ερευνητές, θέτοντας το ΠΘ στο χάρτη των υψηλού επιπέδου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε), το οποίο θα λειτουργήσει και αυτό από την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, δηλαδή από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους, με 10 ειδικότητες. Επιπροσθέτως,  η συμμετοχή του ΠΘ να ενταχθεί σε ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με κοινό πρόγραμμα σπουδών και ισότιμης αξίας πτυχιακό τίτλο, δείχνει την ολιστική προσέγγιση ανάπτυξης του, ανάπτυξη και προοπτική, η οποία δεν μπορεί να αμφισβητείται με ακαδημαϊκά κριτήρια

.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Ζήσης Μαμούρης, στην αρχική του τοποθέτηση αναφέρθηκε διεξοδικά στην αναπτυξιακή δυναμική του πανεπιστημίου, η οποία έχει αποτυπωθεί διαχρονικά σε όλη τη διάρκεια των 31 χρόνων, πορεία που το καθιστά ένα από τα ισχυρότερα ΑΕΙ της χώρας με διεθνή αναγνώριση, ερευνητική ανταγωνιστικότητα, ανθεκτικότητα και εμπεδωμένη συμβολή στην οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική ανάπτυξη της περιφέρειας μας, αλλά της Κεντρικής Ελλάδας.

.

.

Ήδη συμπληρώθηκε το πρώτο εξάμηνο υλοποίησης της ανάπτυξης της νέας αρχιτεκτονικής, προϊόν μακροχρόνιου σχεδιασμού στο εσωτερικό του ιδρύματος και ακαδημαϊκής διαβούλευσης με φορείς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τόνισε ο κ. Μαμούρης,απαντώντας εμμέσως και στα ερωτήματα που τέθηκαν στην πορεία από τους δημοσιογράφους, αναφορικά με το πόσο θα επηρεαστεί η νέα αρχιτεκτονική και προοπτική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εάν αλλάξει η κυβέρνηση ενόψει των εκλογών της 7ης Ιουλίου. Άλλωστε είναι χαρακτηριστική η απάντηση του ότι ο σχεδιασμός ήταν μακροχρόνιος, στη διαβούλευση κλήθηκαν και συμμετείχαν και τα κόμματα, ήδη έχουν προκηρυχθεί 50 νέες θέσεις ΔΕΠ που έρχονται να προστεθούν στα 649 μέλη ΔΕΠ αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, στα 100 μέλη ΕΔΙΠ, στους 104 τεχνικούς εργαστηρίων και στους ήδη 1400 εργαζόμενους του πανεπιστημίου.

.

.
Συνεχίζοντας ο κ. Μαμούρης, επεσήμανε ότι «κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών, και πάντα στο πλαίσιο του προϋπάρχοντος σχεδιασμού ανάπτυξης, τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεκτιμήσαμε ότι ο χώρος της Περιφέρειας Θεσσαλίας και μέρους της Στερεάς Ελλάδας μπορεί και πρέπει να υποστηρίξει, αλλά και να επωφεληθεί από ένα μεγάλο, σύγχρονο, δυναμικό, διεθνούς κύρους και εμβέλειας πανεπιστημιακό ίδρυμα. Η συνεκτίμηση αυτή αποτυπώθηκε στις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου του ΠΘ κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 όπου και αποφασίστηκε η ίδρυση νέων σχολών, ακαδημαϊκών τμημάτων και ερευνητικών δομών.

Το παράθυρο ευκαιρίας που δημιούργησαν οι πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες του ΥΠΕΘ σχετικά με τις συνέργειες ΑΕΙ-ΤΕΙ παρείχε τις απαραίτητες θεσμικές και άλλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της νέας αρχιτεκτονικής του ιδρύματος. Στη βάση της μέχρι τώρα εμπειρίας μας εκτιμήσαμε ότι μπορούμε να υποστηρίξουμε ακαδημαϊκά και διοικητικά τον διπλασιασμό των ακαδημαϊκών τμημάτων αλλά και των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουμε. Κάποια τμήματα είναι καινοτόμα και υπηρετούν αναδυόμενα γνωστικά πεδία, ενώ άλλα θεραπεύουν βασικές παραδοσιακές επιστήμες.

Τα νέα τμήματα εντάσσονται σε παλαιές και νέες σχολές του Πανεπιστημίου και αναπτύσσουν ουσιαστικές συνέργειες με τα προϋπάρχουσες ακαδημαϊκές δομές του ιδρύματος. Τα νέα τμήματα σχεδιάστηκαν προσεκτικά και με ευθύνη Γενικών Συνελεύσεων στις οποίες συμμετέχουν 85 καθηγητές του Πανεπιστημίου. 135μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και άλλων ελληνικών ΑΕΙ εργάστηκαν για την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών που υπηρετούν άρτια τις σύγχρονες εκπαιδευτικές και γνωσιακές ανάγκες των επιμέρους επιστημονικών πεδίων.

.

Τα προγράμματα σπουδών των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου εγκρίθηκαν από τη Σύγκλητο του ιδρύματος και έχουν δημοσιοποιηθεί διαδικτυακά. Η διοίκηση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και οι πτυχιούχοι των νέων τμημάτων θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των ομοειδών τμημάτων άλλων ιδρυμάτων της ημεδαπής. Στα νέα προγράμματα σπουδών έχουν περιληφθεί μαθήματα που απευθύνονται στους τελειόφοιτους/ες φοιτητές/τριες των πρώην ΤΕΙ και τα οποία εξασφαλίζουν τη δυνατότητα σε όσους/ες το επιλέξουν να αποκτήσουν έναν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών.

Η νέα αρχιτεκτονική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας υπηρετεί την άρση της διάκρισης μεταξύ τεχνολογικής/εφαρμοσμένης, από τη μια πλευρά, και θεωρητικής, από την άλλη, γνώσης. Στο σύγχρονο τεχνοεπιστημονικό περιβάλλον γνωρίζουμε πια πολύ καλά ότι η διάκριση μεταξύ θεωρητικής και εφαρμοσμένης γνώσης είναι επιστημονικά παρωχημένη. Η άρση αυτής της διάκρισης όπως αποτυπώνεται στη μορφή και τον σχεδιασμό των νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μπορεί να θεωρηθεί ως θεραπεία μιας αναχρονιστικής πια αγκύλωσης.

Με την ανάπτυξη των νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δημιουργείται ένας ισχυρός ακαδημαϊκός πόλος στην Κεντρική Ελλάδα η δυναμική του οποίου στοχεύει στην άρση επίσης του εκπαιδευτικό και ερευνητικού δίπολου μεταξύ κέντρου και περιφέρειας, αναδιαμορφώνοντας έτσι την εγκατεστημένη από τη δεκαετία του 1980 πολιτική διάκρισης μεταξύ περιφερειακής και μητροπολιτικής ανάπτυξης και εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας.

.

.

Η ευόδωση των στόχων του νέου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα συμβάλλει στα επόμενα χρόνια στην ισόρροπη εκπαιδευτική ανάπτυξη εξασφαλίζοντας στους νέους ανθρώπους της περιφέρειας αλλά και της επικράτειας ισότιμη πρόσβαση στην αναδυόμενη κοινωνία και οικονομία της γνώσης. Οι συνθήκες είναι πια ώριμες για τη χάραξη και την υλοποίηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης ενός εξωστρεφούς αλλά και κοινωνικά επωφελούς πανεπιστημιακού ιδρύματος που θα υπηρετεί την αριστεία, την πολιτισμική εξέλιξη και την κοινωνική συνοχή στην Κεντρική Ελλάδα».

Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε) Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας

Στο νεοσύστατο Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφέρθηκε διεξοδικά η Αντιπρύτανης ΠΘ Ιωάννα Λαλιώτου, το οποίο θα λειτουργήσει από την νέα ακαδημαϊκή χρονιά, ήτοι από τον Οκτώβριο του 2019,  με δέκα (10) προγράμματα για αποφοίτους ΕΠΑΛ και στις πέντε πόλεις Βόλο, Καρδίτσα, Λαμία, Λάρισα και Τρίκαλα. Η ευθύνη λειτουργίας υποδηλώνει και την αρτιότητα του Παν/μιου Θεσσαλίας,  ώστε να καταρτίζει επαγγελματικά και τεχνολογικά διάφορες ειδικότητες, σε ένα θεσμό που είναι διεθνώς καταξιωμένος και που στη χώρα μας σχεδόν προεισάγεται.

.

Η κ. Λαλιώτου, αναφερόμενο στο ρόλο του Κ.Ε.Ε μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:

«Τα Διετή Προγράμματα Σπουδών είναι ένας διεθνώς καταξιωμένος ακαδημαϊκός θεσμός που εφαρμόζεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και  της παροχής της δυνατότητας για δωρεάνυψηλού επιπέδου δημόσια  επαγγελματική εκπαίδευση στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, υλοποιεί τον θεσμό των Διετών Προγραμμάτων που πρώτη φορά εφαρμόζεται τη χώρα μας. Τα προγράμματα σπουδών των διετών τμημάτων διαμορφώνουν νέες προοπτικές και  ειδικεύσεις  εναρμονισμένες με την αγορά εργασίας και τις σύγχρονες τάσεις στην οικονομία και αφορούν την βιώσιμη και εναλλακτική γεωργία, τον εναλλακτικό τουρισμός, την εφοδιαστική αλυσίδα αλλά και παραδοσιακούς αναπτυξιακούς κλάδους όπως η ενέργεια και  οι κατασκευές.

Η νέα πραγματικότητα στην αγορά εργασίας, η ραγδαία παραγωγή και συσσώρευση νέας επιστημονικής γνώσης, η ανάγκη για εξειδίκευση, οι νέες τεχνολογίες που ανέδειξαν νέα επαγγέλματα και ειδικότητες αλλά και οι αυξημένες γνωσιακές απαιτήσεις των παραδοσιακών επαγγελμάτων απαιτούν αναβαθμισμένου επιπέδου παροχή γνώσεων.  Στα Διετή Προγράμματα θα διδάσκουν Καθηγητές του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αλλά και εξωτερικοί συνεργαζόμενοι διδάσκοντες με εμπειρία στο οικείο γνωστικό αντικείμενο. Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα παρέχει δωρεάν προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων μαθήματα, εργαστήρια και πρακτική άσκηση για αποφοίτους ΕΠΑΛ.

Οι σπουδαστές των Διετών Προγραμμάτων θα επιλεγούν χωρίς εξετάσεις  με βάση το βαθμό απολυτηρίου ΕΠΑΛ ή/και τον βαθμό του πτυχίου της ειδικότητας του ΕΠΑΛ.Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμονται διπλώματα επιπέδου πέντε  (5) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων με άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία. Η λειτουργία τους έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

Τέλος, η Αντιπρύτανης υπογράμμισε ότι «προσπαθούμε κι ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουμε να προσφέρουμε απρόσκοπτα ποιοτική  και αναβαθμισμένη εκπαίδευση σε εστιασμένα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, σημαντικά για την οικονομία και την κοινωνία, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας για την ελληνική κοινωνία, την γνωσιακή και παραγωγική ανάπτυξη της περιοχής μας και της χώρας γενικότερα».

Οι 10 ειδικότητες

  • Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Εστίασης, Λάρισα
  • Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιΐας, Λάρισα
  • Τεχνικός Αγροτικών Καλλιεργειών, Λάρισα
  • Μεσίτης – Διαχειριστής Ακίνητης Περιουσίας, Βόλος
  • Τεχνικός Κηποτεχνίας και Αστικού Πρασίνου, Βόλος
  • Εργοδηγός – Τεχνικός εργοταξίου, Βόλος
  • Τεχνικός Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Λαμία
  • Ειδικός οργάνωσης δραστηριοτήτων σε εναλλακτικές και ειδικές μορφές τουρισμού, Τρίκαλα
  • Ειδικός Σχεδιασμού -Παραγωγής Επίπλου, Καρδίτσα
  • Τεχνικός Αγροδιατροφής Κτηνοτροφικών Προϊόντων, Καρδίτσα.

πηγή: https://volos.ert.gr/

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *