Χορηγίες ύψους €600 από το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

Το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη θα χορηγήσει δύο υποτροφίες διετούς διαρκείας που φέρουν τον τίτλο “Υποτροφία ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ – JULES DASSIN” σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ.

Αφορά όσους επιθυμοήυν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Τομείς:

 1. Μεταβυζαντινός και Νεότερος Πολιτισμός και Ιστορία
 2. Θεατρολογία

Οι υποψήφιοι προκειμένου να λάβουν την χορηγία θα πρέπει να:

 • έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι Έλληνες το γένος
 • μην έχουν υπερβεί το 30ό έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως
 • έχουν πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος με ελάχιστο βαθμό 8 και μεταπτυχιακό δίπλωμα  με βαθμό Άριστα

Το ύψος της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ μηνιαίως.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική γλώσσα
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών
 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση για το αντικείμενο της διατριβής
 • Κατάλογος δημοσιεύσεων
 • Επίσημα διπλώματα-αποδεικτικά ξένων γλωσσών
 • Βεβαίωση από το οικείο Πανεπιστημιακό Τμήμα ότι ο υποψήφιος έγινε δεκτός για την εκπόνηση διδακτορικού

Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών γίνεται μόνον ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση του ιδρύματος: Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη, Πολυγνώτου 9-11, Αθήνα 105 55

 

Στοιχεία Επικοινωνίας: 210 3315601 και mmmf@ath.forthnet.gr

Απάντηση