Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Αιτήσεις για την ετήσια μοριοδοτούμενη επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή

Παν. Ιωαννίνων – Επιμόρφωση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – Αιτήσεις και προθεσμίες για ετήσιο Μοριοδοτούμενο Πρόγραμμα

Αιτήσεις μέχρι 15 Μαΐου 2020

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσφέρει Ετήσιο Πρόγραμμα Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 450 ωρών μέσω της πλατφόρμας Coursity.

  • Διάρκεια: 7 μήνες (18 Μαΐου 2020 – 19 Δεκεμβρίου 2020)
  • Λήξη εγγραφών: 15 Μαΐου 2020
  • Προϋπόθεση συμμετοχής: Απολυτήριο Λυκείου
  • Έναρξη προγράμματος: 18 Μαΐου 2020
  • Κόστος συμμετοχής: 450 € (παρέχονται εκπτωτικές κατηγορίες)

Πλεονεκτήματα Προγράμματος

– Αποκλειστικά διαδικτυακή εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της πλατφόρμας coursity.gr

– Μοριοδοτήσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

– Πιστοποιητικό επιμόρφωσης από Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

– Προετοιμασία για μετέπειτα φοίτηση σε μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

– Διδάσκοντες και επιστημονικά υπεύθυνοι των μαθημάτων αναγνωρισμένοι καθηγητές ελληνικών Πανεπιστημίων που εγγυώνται την υψηλή ποιότητα των μαθημάτων.

– Δυνατότητα ενεργοποίησης υποτίτλων για άτομα με προβλήματα ακοής.

Αναγνώριση από Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Το ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (450 ωρών) αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτείται ως:

  • Κριτήριο κατάταξης και μοριοδότησης στους Επικουρικούς πίνακες
  • Κριτήριο διορισμού εκπαιδευτικών ΕΑΕ – Υπηρεσιακών μεταβολών
  • Κρίτηριο επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ.

Ποιοι έχουν δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα

Κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου

Απευθύνεται σε:

Εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, Δημόσιους Υπαλλήλους, Υπαλλήλους Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, Ειδικούς παιδαγωγούς, Στελέχη εκπαίδευσης, Στελέχη ΚΕΣΥ, ΠΕΚΕΣ, ΚΕΑ, Στελέχη διαγνωστικών κέντρων εκπαίδευσης, Κοινωνικούς λειτουργούς, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Απόφοιτους Tριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ ΑΤΕΙ/ ΤΕΙ), Εργαζόμενους σε δομές υποστήριξης ατόμων με αναπηρία, Φοιτητές σχολών συναφών με τα παραπάνω, Όσους ενδιαφέρονται για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Δίδακτρα & Αποπληρωμή δόσεων

Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 450 ευρώ (€). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τρεις (3) δόσεις. Παρέχεται έκπτωση στις παρακάτω κατηγορίες ατόμων:

Άνεργοι: 10% | Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: 10% |ΑμΕΑ – γονείς ΑμεΑ: 10% | Παλιοί Εκπαιδευόμενοι: 5%, 10% | Κάτοχοι Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος στην Ειδική Αγωγή: 10% |Κάτοχοι Διπλώματος Μετεκπαίδευσης (Διδασκαλείο) : 10%. | Ομαδικές εγγραφές (ομάδες των 4 και άνω ατόμων) – 15% | Εφάπαξ καταβολή: 10%.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μεταβείτε στη σελίδα:

https://coursity.gr/courses/course-v1:UOI+SpecEduc6+2020/about

Επικοινωνία: info@coursity.gr

Απάντηση