Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης συνάφειας Μεταπτυχιακών στην Ειδική Αγωγή (ΕΑΕ)

Τροποποίηση απόφασης διαπίστωσης συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) και της Σχολικής Ψυχολογίας.

Με την υπ. αρίθμ. 97130/Ζ1 –ΦΕΚ B 3144 – 30.07.2020 – της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κας Σοφίας Ζαχαράκη έχουμε την 9η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 Υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας (Β΄ 1217).

Αναλυτικά Έχοντας υπόψη: …………………………………………………………………………………………………………………….

Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 54929/Ζ1/8-4-2019 υπουργική απόφαση «Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας» (Β΄ 1217), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. 66581/Ζ1/24-4-2019 (Β΄ 1455),

80237/Ζ1/21-5-2019 (Β΄ 1809),

82365/Ζ1/23-5-2019 (Β΄ 1869),

102746/Ζ1/ 26-6-2019 (Β΄ 2743),

125519/Ζ1/6-8-2019 (Β΄ 3260),

180405/Z1/19-11-2019 (Β΄ 4279),

16157/Ζ1/5-2-2020 (Β΄ 371) και

31750/Ζ1/4-3-2020 (Β΄ 1119)

όμοιες και ισχύει, ως ακολούθως:

Στην παρ. 2 του άρθρου 2Α «Μεταβατικές Διατάξεις», προστίθεται το ακόλουθο ΠΜΣ:

ΙΔΡΥΜΑ /ΤΜΗΜΑ–UNIVERSITY OF LONDON INSTITUTE OF EDUCATION LONDON – UK-

 ΤΙΤΛΟΣ-MASTER OF ARTS IN EDUCATION – PSYCHOLOGY OF EDUCATION

ΧΩΡΑ -ΙΔΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΧΩΡΑ

 

Δείτε το ΦΕΚ B 3144 – 30.07.2020   

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *