Η εξεταστέα ύλη των Μαθηματικών Α΄ Λυκείου

Το υπουργείο παιδείας ανακοίνωσε την  εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα
που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις για το έτος σχολικό έτος 2020 – 2021.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΑΛΓΕΒΡΑ- ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕ­ΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Ι. ΆΛΓΕΒΡΑ

Από το βιβλίο «Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων Α’ Γενικού Λυκείου»

Εισαγωγικό κεφάλαιο

Ε.2 Σύνολα

Κεφ. 2ο: Οι Πραγματικοί Αριθμοί

 • Οι Πράξεις και οι Ιδιότητέςτους
 • Διάταξη Πραγματικών Αριθμών (εκτός της απόδει­ξης της ιδιότητας 4)
 • Απόλυτη Τιμή Πραγματικού Αριθμού
 • Ρίζες Πραγματικών Αριθμών (εκτός των ιδιοτήτων 3 και 4)

Κεφ. 3ο: Εξισώσεις

 • Εξισώσεις 1ου Βαθμού
 • Η Εξίσωση X = α
 • Εξισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ. 4ο: Ανισώσεις

 • Ανισώσεις 1ου Βαθμού
 • Ανισώσεις 2ου Βαθμού

Κεφ. 5ο: Πρόοδοι

 • Ακολουθίες
 • Αριθμητική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων αριθμητικής προόδου )
 • Γεωμετρική πρόοδος (εκτός της απόδειξης για το άθροισμα ν διαδοχικών όρων γεωμετρικής προόδου )

Κεφ. 6ο: Βασικές Έννοιες των Συναρτήσεων

 • Η Έννοια της Συνάρτησης
 • Γραφική Παράσταση Συνάρτησης
 • Η Συνάρτηση f(x)= αχ+β

ΙΙ. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Από το βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία Α’ ΓΕΛ Τεύχος Α’» των Αργυρόπουλου Η., Βλάμου Π., Κατσούλη Γ., Μαρκάτη Σ., Σίδερη Π.

Κεφ. 3ο: Τρίγωνα

 • Είδη και στοιχεία τριγώνων
 • 1ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδει­ξης του θεωρήματος)
 • 2ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδει­ξης του θεωρήματος)
 • 3ο Κριτήριο ισότητας τριγώνων (εκτός της απόδει­ξης του θεωρήματος)
 • Ύπαρξη και μοναδικότητα καθέτου (εκτός της από­δειξης του θεωρήματος)
 • Κριτήρια ισότητας ορθογώνιων τριγώνων (εκτός της απόδειξης των θεωρημάτων Ι και ΙΙ).
 • Κύκλος – Μεσοκάθετος – Διχοτόμος
 • Σχέση εξωτερικής και απέναντι γωνίας (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Ανισοτικές σχέσεις πλευρών και γωνιών (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Τριγωνική ανισότητα (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Κάθετες και πλάγιες (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος ΙΙ)
 • Σχετικές θέσεις ευθείας και κύκλου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος Ι)
 • Εφαπτόμενα τμήματα
 • Σχετικές θέσεις δύο κύκλων
 • Απλές γεωμετρικές κατασκευές
 • Βασικές κατασκευές τριγώνων

Κεφ. 4ο: Παράλληλες ευθείες

 • Εισαγωγή
 • Τέμνουσα δύο ευθειών – Ευκλείδειο αίτημα (εκτός της απόδειξης του πορίσματος ΙΙ και των προτάσεων Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και Ιν)
 • Γωνίες με πλευρές παράλληλες
 • Αξιοσημείωτοι κύκλοι τριγώνου
 • Άθροισμα γωνιών τριγώνου

4.8. Άθροισμα γωνιών κυρτού ν-γώνου (εκτός της από­δειξης του πορίσματος)

Κεφ. 5ο: Παραλληλόγραμμα – Τραπέζια

 • Εισαγωγή
 • Παραλληλόγραμμα
 • Ορθογώνιο
 • Ρόμβος
 • Τετράγωνο
 • Εφαρμογές στα τρίγωνα
 • Βαρύκεντρο τριγώνου (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Το ορθόκεντρο τριγώνου (χωρίς το Λήμμα, χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος και χωρίς το πόρισμα).
 • Μια ιδιότητα του ορθογώνιου τριγώνου
 • Τραπέζιο (χωρίς την απόδειξη του θεωρήματος Ι και του πορίσματος)
 • Ισοσκελές τραπέζιο

Κεφ. 6ο: Εγγεγραμμένα σχήματα

 • Εισαγωγικά – Ορισμοί
 • Σχέση εγγεγραμμένης και αντίστοιχης επίκεντρης (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)
 • Γωνία χορδής και εφαπτομένης (εκτός της απόδει­ξης του θεωρήματος)
 • Βασικοί γεωμετρικοί τόποι στον κύκλο -Τόξο κύ­κλου που δέχεται γνωστή γωνία.
 • Το εγγεγραμμένο τετράπλευρο
 • Το εγγράψιμο τετράπλευρο (εκτός της απόδειξης του θεωρήματος)

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *